Denso prostřednictvím své výroční zprávy informuje o své podnikatelské činnosti, finanční situaci a dosažených výsledcích hospodaření za uplynulý fiskální rok. Ve výroční zprávě naleznete shrnutí celého roku, úspěchy i výhledy do budoucnosti, vztah k životnímu prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, lidské zdroje, vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, účetní uzávěrku, organizační složky společnosti v zahraničí, informace o CSR aktivitách a mnoho dalšího.