U NÁS MŮŽETE BUDOVAT SVOU POZICI JIŽ BĚHEM STUDIA

Možnost stát se jedním z nás mají nejen specialisté, odborníci či vedoucí pracovníci, ale také studenti středních a vysokých škol či jejich čerství absolventi. V naší společnosti mohou studenti již během studiat nasbírat své první pracovní zkušenosti. Studenti vysokých škol u nás absolvují své praxe, stáže, brigády nebo ve spolupráci s námi tvoří své ročníkové a vysokoškolské práce.

STŘEDNÍM ODBORNÝM ŠKOLÁM A UČILIŠTÍM NABÍZÍME

  • Tématické exkurze do naší společnosti. Během výkladu se budete moci seznámit s naší společností a nahlédnout do výrobních prostor.
  • Studentské praxe a stáže, díky nimž se seznámíte s běžným provozem naší společnosti a získáte lepší pracovní rozhled.
  • Odborné přednášky zaměřené na principy fungování našich výrobků. Víte, jak funguje klimatizace ve voze? Nejen na tuto otázku Vám odpoví tato přednáška.
  • Aktivní spolupráce při řešení ročníkových prací.
  • Účast v dovednostní soutěži Technical Skills Competititon.

prednasky

Nejen našim zaměstnancům je určena tato soutěž. Soutěžit mohou týmy i jednotlivci. Každý soutěžící musí projít celkem sedmi stanovišti, na kterých se během pětiminutového limitu snaží najít různé odchylky kvality. Těm, kterým se podaří zjistit a co nepřesněji popsat chyby, materiál nebo velikost kontrolovaného výrobku se radují z výhry. Všichni účatníci mají před samotným konáním soutěžemožnosti vyzkoušet si všech sedm disciplín, pouze s jinými předměty, než je čekají v soutěžících stolů, v tréninkovém centru během vypsaných tréninků. Pro ty nejlepší jsou připraveny finanční i věcné ceny.

VYSOKÝM ŠKOLÁM NABÍZÍME

Tématické exkurze do naší společnosti. Během výkladu se budete moci seznámit s naší společností a nahlédnout do výrobních prostor.

tematicke exkurze

Během jedné z posledních exkurzí po stopách práce technologa jsme v dubnu provedli naším závodem studenty třetího ročníku bakalářského studia Technické univerzity v Liberci. První zastávkou byly vstřikovací lisy, kde byl studentům osvětlen nejen vlastní vstřikovací cyklus, automatická doprava vstupního granulátu a manipulace s finálními výrobky, ale i například takzvaná metoda SMED používaná při změně projektu nebo složitosti nastavení parametrů při náběhu nové výroby. Studenti nahlédli do otevřené střikovací formy, kde si mohli prohlédnout její komplikovanou konstrukci, výměnné vložky a funkci tvarových sliderů. Živě byla diskutována problematika temperačních kanálů. Následovala zastávka na údržbě forem. Prohlídka byla zakonečna návštěvou montážní linky klimatizačních jednotek. Zde se studenti zajímali nejen o samotnou montáž, ale hlavně o metody zajištění kvality, ochranu proti záměnám dílů a o provoz robotů, především manipulátorů. Největší diskuze na téma širokých možností kamerového snímání a optických senzorů se rozpoutala u kamerového kontrolního robota. Závěrem setkání studenti velmi ocenili různorodost našich technologií.

Odborné přednášky zaměřené na principy fungování našich výrobků. Víte, jak funguje klimatizace ve voze? Nejen na tuto otázku Vám odpoví tato přednáška.

V rámci setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry v regionu Liberecký kraj - Oberlausitz ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jsme dostali prostor propojit teoretické znalosti studentů s ukázkami z reálného fungování jejich témat v naší každodenní praxi. Studentům jsme představili výrobní úsek moldingu, a to včetně popisu technologií a strojů na vstřikování plastů a proces automatické výměny forem, kdy dokážeme vyměnit formu v ideálním případě i za 2 minuty oproti standardní výměně, která trvá přibližně 60 minut. Tímto způsobem dramaticky redukujeme prostoje při změně výroby na výrobním úseku molding.

Aktivní spolupráce při řešení vysokoškolských prací.

Abychom byli studentům blíže, pravidelně se účastníme veletrhu vzdělávání EDUCA MYJOB LIBEREC. V průběhu veletrhu probíhá tradiční soutěž "TOP škola, TOP firma EDUCA EXPO 2021, do které jsou zařazeni všichni vystavovatelé účastnící se veletrhu. V kategorii TOP škola zvítězila ISŠ Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou. V kategorii TOP firma byla vyhlášena jako nejlepší společnost Denso Manufacturing Czech s.r.o.. Vidět nás můžete i na Burze firem pořádané libereckou Střední průmyslovou školou, kde nabízíme zdejším studentům možnost pracovat napříč různými odděleními. Možnost uplanění mají studenti na oddělení údržby nástrojů a forem, designu, technologii, vývoje procesu, kvality nebo informačních technologií.

Máte zájem o studentskou praxi, stáž, brigádu nebo spolupráci na ročníkové či vysokoškolské práci?

Kontaktní formulář