Budování pozice již v době studia

Možnost stát se jedním z nás mají nejen specialisté, odborníci či vedoucí pracovníci, ale také studenti středních a vysokých škol či jejich čerství absolventi. Již během studia mohou aktivní studenti nasbírat v naší společnosti praktické zkušenosti. Studenti VŠ u nás absolvují své praxe, brigády, nebo ve spolupráci s námi tvoří své ročníkové i absolventské práce.

Středním a odborným školám a učilištím

  • Tématické exkurze do firmy,včetně výkladu o společnosti, ukázky výrobků a prohlídky výrobních prostor i klíčových pracovišť.
  • Speciální přednášky o principech fungování našich výrobků.
  • Studentské praxe, primárně na technických odděleních, od nástrojárny přes technologii.

Každý rok vyrážíme na Burzu firem pořádanou libereckou střední průmyslovkou. Letos bylo naším posláním nabídnout zdejším studentům 21 konkrétních témat z oddělení Údržby nástrojů a forem, Elektroúdržby, Designu, Technologie montáže, Vývoje procesu, 1T a Kvality.

Spolupráce při tvorbě ročníkových a absolventských prací.

Účast v naší dovednostní soutěži Technical Skills Competititon.

Tato zaměstnanci oblíbená soutěž je zaměřena na vyhledávání odchylek a neshod na simulovaných vzorcích a obsahuje sedm disciplín dle mezinárodních standardů. Ročník 2017 byl výjimečný tím, že na stupně vítězů vystoupali studenti z jablonecké Střední průmyslové školy technické, kteří svým umístěním na třetí příčce překonali 9 týmů složených z našich zaměstnanců.

Univerzitám

Tematické exkurze do firmy, včetně výkladu o společnosti, ukázky výrobků a prohlídky výrobních prostor i klíčových pracovišť.

Během poslední exkurze po stopách práce technologa jsme v dubnu provedli naším závodem studenty třetího ročníku bakalářského studia na TUL. První zastávka byla u vstřikovacích lisů, kde jsme vysvětlili nejen vlastní vstřikovací cyklus, automatickou dopravu vstupního granulátu a manipulaci s finálními výrobky, ale třeba také metodu SMED při změně projektu nebo složitost nastavení parametrů při náběhu nové výroby. Ukázali jsme jim otevřenou vstřikovací formu, kde si mohli prohlédnout její komplikovanou konstrukci, výměnné vložky a funkci tvarových sliderů.

Živě jsme diskutovali například nad problematikou temperačních kanálů. Další logická zastávka byla na údržbě forem. Poslední zastávkou byla montážní linka HVACu. Zde se studenti zajímali nejen o vlastní montáž, ale hlavně o metody zajištění jakosti, o ohranu proti záměnám dílů a o provoz robotů, hlavně manipulátorů. Největší diskuze na téma širokých možností kamerového snímání a optických senzorů se rozpoutala u kamerového kontrolního robota. Na závěr setkání studenti velmi ocenili různorodost našich technologií.

Tematické přednášky

V rámci setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry regionu Oberlausitz — Liberecký kraj na TUL jsme dostali prostor propojit teoretické znalosti studentů s ukázkami z reálného fungování jejich témat v naší každodenní praxii. Představiil jsme náš výrobní úsek moldingu, a to včetně popisu technologií a strojů na vstřikování plastů, a proces automatické výměny forem, kdy dokážeme vyměnit formu v ideálním případě i za 2 min oproti standartní výměně, která trvá přibližně 60 min. Tím dramaticky redukujeme prostoje při změně výroby na moldingu.

Studentské praxe, primárně na oddělení technologie.

Spolupráce při tvorbě ročníkových a absolventských prací.

„Aktuálně bych zmínil 4 studenty TUL na oddělení technologie, kteří studují obory zabývající se moldingem, strojařinou nebo elektrem. K nám docházejí na dlouhodobou brigádu, při které si nejen vydělají 160,- Kč/hod, ale především získají cennou praxi, v rámci které nejprve zpracovávají data, zabývají se průmyslovou statistikou, komunikují s dodavateli, zavádí malé přípravky, ale postupně se dostávají ke složitějším záležitostem, jako je zavádění zlepšováků rovnou do výroby. Po dokončení studia u nás tito brigádníci zpravidla rovnou dostávají pracovní nabídku," popisuje praxi Petr Pavlíček, manažer Production Engineering.

Zkušenosti našich praktikantů

Dominik, SPŠSE Strojírenství, mechatronika 4.ročník
Dominik Stárek

„O tom, kam půjdu na praxi, jsem se rozhodoval na základě akce Burza firem. Přímo k nám do školy dorazili zaměstnavatelé z regionu a nabízeli nám spolupráci na maturitní práci, brigády, praxi a absolventská místa. Mohli jsme se ke každé, která nás zaujala, napsat na seznam. Po akci mě díky tomuto seznamu oslovil Vláďa Jermář z DENSA. Zaujalo mě, že mi nabídli 100,- Kč/hod.

Chodím sem sice od nás ze školy jako jediný, ale v porovnání s vyprávěním od ostatních jsem spokojený s tím, na jaké místo jsem se dostal. Moje praxe se zároveň týká mojí maturitní práce. A všechno, co k tomu potřebuju, si tady opravdu zkouším. Tématem mé práce je návrh na zjednodušení zásobování HVAC linky. Moje nápady a jejich případnou realizaci pak posuzuje vedoucí oddělení Methods. Do práce tak zahrnu postup, návrh a ekonomické zhodnocení, což jsou její povinné části. Podle toho, co o náplni svých praxí říkají někteří kamarádi ze školy, opravdu nevím, jak tohle všechno popíšou, protože většinu času své praxe dělají jen pomocné práce.

Martin, Technolog DMCZ 26 let
Martin Dopita

„Studoval jsem denní studium na TUL na Katedře částí mechanismu a strojů. Během toho jsem za 45,- Kč/hod pomáhal na stavbě. Čtyři roky jsem také brigádničil na zámku jako průvodce a pokladní. Měl jsem to blízko domů a víc jsem tou dobou neřešil. V prváku na magisterském studiu mi spolužačka nabídla, jestli bych nechtěl chodit pomáhat do DENSA s projektem, na kterém už ona sama pracovala. Hledali někoho, kdo by vytvořil dokumenty toho, co jsem uměl, a sice čisté konstrukce. Začal jsem tak najednou uvažovat o tom, co mi můj současný přivýdělek dává a jestli by tohle nebylo pro moji budoucnost lepší. Na zámku jsem věděl, že stagnuju a že věci, které se naučím během jednoho týdne, budu využívat další rok.

A tak mi došlo, že potřebuju víc. Ani ne víc peněz, i když DENSO už tehdy před pěti lety patřilo k těm firmám, které brigádníkům nabízely jako jedny z nejvíc, ale náplní jsem potřeboval začít dělat něco, co mi dává smysl a připravuje mě do práce, kterou budu hledat po škole. A přesně tohle očekávání se naplnilo. Dostal jsem se k věcem, které mě bavily. Vytvářel jsem 3D modely, casy, … pro moji praxi to byl super začátek. Po skončení školy bylo moje pokračování tady jen formalita. Na mém oddělení technologie měli dvě volná místa, která se rozdělila mezi mě a druhého brigádníka. Nemusel jsem do žádného výběrového řízení, na všem jsme se dohodli napřímo s mým nadřízeným. Zůstal mi stejný vedoucí i kolektiv. Ohromná výhoda byla v tom, že jsem to tu znal. Automotive je velký svět s velkými fabrikami, ta naše je jedna z největších v regionu, a já věděl, kde je jaká linka, kde hledat jakého kolegu, kudy do kantýny. Když vidím dnešní kluky, co právě přicházejí, vzpomínám na to, že daleko těžší byl začátek, ale přechod v stálé zaměstnání už byl jednoduchý.