Klimatizační jednotka
Klimatizační jednotka
Klimatizační jednotka

Je srdcem klimatizace, kde se potkává vzduchový, chladicí a topný okruh. Jejími hlavními částmi jsou ventilátor, skříň upravující pomocí výparníku a topného tělesa teplotu a vlhkost vzduchu a distributor, rozdělující upravený vzduch do prostoru.
Objem výroby ve FY2017 -
2 888 222 ks
.

Topné těleso
Topné těleso
Topné těleso

Je tepelný výměník, který je napojen na vodní topný okruh. Ohřívá upravovaný vzduch teplem, které je odebíráno z motoru.
Objem výroby ve FY2017 -
2 703 000 ks
.

 

 

Kondenzátor
Kondenzátor
Kondenzátor

Je tepelný výměník, ve kterém probíhá kondenzace par chladícího média vysoké teploty a tlaku do kapalné fáze. Kondenzátor je umístěn před nebo vedle chladiče.
Objem výroby ve FY2017 -
1 925 000 ks
.

Chladič
Chladič
Chladič

Je tepelný výměník, který slouží k ochlazování chladící kapaliny z motoru.
Objem výroby ve FY2017 -
593 000 ks
.

Výparník
Výparník
Výparník

Je tepelný výměník, který je součástí chladícího cyklu. Ochlazuje a vysušuje procházející vzduch.
Objem výroby ve FY2017 -
6 512 000 ks.

Řemenice
Řemenice
Řemenice

Řemenice je kladka, která slouží pro převod řemenem.
Objem výroby ve FY2017 -
383 000 ks.