Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v Denso Manufacturing Czech s.r.o. vychází z globálního přístupu společnosti ke svým zaměstnancům a je založen na principu neustálého zlepšování.

Každý nově příchozí pracovník společnosti absolvuje vstupní školení, kde je seznámen s profilem společnosti DENSO v České republice i ve světě, s produkty a hlavními odběrateli, s výrobními procesy, organizační strukturou, se základní filozofií společnosti a s interními pravidly. Základem pro získávání znalostí a dovedností jsou m.j. zákonná školení vyplývající z pracovně právních předpisů a požadavků společnosti na odbornou způsobilost.

Vzdělávací programy v rámci firmy podporují komplexní růst zaměstnanců, zaměřeny jsou především na rozvoj kompetencí vedoucích, strategický přístup k osobnímu a profesnímu růstu zaměstnanců, pochopení a osvojení si dovedností leadershipu, včetně důrazu na vnímání významu emoční inteligence, ve smyslu budování stabilní a silné společnosti. K tomuto účelu společnost poskytuje zaměstnancům na klíčových pozicích speciální rozvojové programy, tzv Akademie. Techická a odborná školení, včetně systémových, rozvíjejí schopnosti a dovednosti zaměstnanců souvisejících s denní pracovní nápln, s ohledem na zlepšování metod práce, zefektivňování a zvyšování výkonnosti, tedy i profitability společnosti.

Tréninkové centrum

treninkove centrum

Hlavním posláním vzdělávání a rozvoje je být inovativním leaderem, vnímat trendy v oblasti rozvoje zaměstnanců, citlivě reagovat na současné i budoucí potřeby společnosti a přicházet a navrhovat nejvhodnější rozvojové programy. Pro realizaci těchto vizí využívá společnost DENSO budovu Tréninkového centra.

 

 

Tréninkové centrum výroby

vycvikove centrum

Tréninkové centrum výroby (TCV) se nachází v budově výcvikového centra a je zaměřeno na cílenou podporu výrobního programu DMCZ, minimalizaci defektů a reklamací. Máme tam umístěny některé výrobky jednotlivých výrobních úseků a také vybavení. Máme tam umístěny některé výrobky jednotlivých výrobních úseků simulující činnosti ve výrobě (šroubování, montáž dílů, rozpoznávání defektů).Tréninky zajišťují kvalifikovaní trenéři

Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

vycvikove centrum

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl individuální potřeby každého zaměstnance k výkonu práce. Objevujeme potenciál a talent každého takového zaměstnance. Rozvíjíme jejich kompetence s ohledem na budoucí směřování celé společnosti.

Spolupráce se školami

spoluprace se skolami

DMCZ spolupracuje se školami na bázi partnerství. Svým partnerům poskytuje funkční DENSO výrobky – např. klimatizační jednotky, výměníky a další, které jsou při školní výuce využívány jako názorné výukové pomůcky. Všeobecný přehled o společnosti DENSO a jejich výrobcích je rozšiřován i prostřednictvím vitrín, které umísťujeme do škol.