DMCZ úspěšné v Amsterdamu

Úspěch pro DMCZ v Amsterdamu

Již jsme vás informovali prostřednictvím našeho časopisu i Facebooku o proběhlém zářijovém ročníku interního kola kroužků kvality, jehož organizátorem je každoročně oddělení výroby. „RADAR TEAM“ si svým vítězstvím v evropském kole zajistili postup do kola evropského, které se konalo 12.5.2023 v centrálním závodě Denso v holandském Amstredamu.

Více zde

Naše oddělení facility úspěšné na evropské úrovni

Facility tým

Náš tým správy budov nepřerušil své úspěchy z minulých ročníků. Navíc je ještě překonal, když v letošním ročníku dosáhl na pomyslné zlato v evropské soutěži, jejímž cílem je každoročně ocenit nejlepší týmy zabývající se údržbou budov a technických zařízení.

Více zde

Nejlepší plakát na téma „úspora energie“

Úspora energie

Známe výsledky již tradiční soutěže, jejímž stěžejním tématem jsou energie a možnosti jejích úspor v naší společnosti. Do soutěže o nejlepší plakát na výše zmíněné téma jste se mohli zapojit i se svými dětmi.

Více zde

Úspěch, který nemá obdoby

Ocenění pro DENSO

„EF Excellent Company“ je soutěž s celosvětovým dosahem, jejíž úkolem je vyhodnocovat nejlepší zefektivňující aktivity směřující k dosažení Excelentní společnosti (Excellent Factory), které byly v Denso závodech zařazeny do výrobních procesů. Během tohoto posuzování má každý výrobní závod za úkol prezentovat své KAIZEN aktivity.

Více zde

Den Země v ZOO Liberec

Den Země v ZOO Liberec

Také letos si liberecká ZOO připomenula Mezinárodní den Země, který je považován za zahájení sezóny a slaví se téměř po celém světě.

Více zde

Průběžná obnova vybavení

Obnova vybavení

Nábytek v meetingových místnostech, učebnách a kancelářích je opotřebovaný a potřebuje nahradit.

Více zde

Vítáme Velikonoce

Vítáme Velikonoce

Je tu jaro a my jsme dnes 4. dubna 2023 všem našim zaměstnancům rozdávali velikonoční beránky.

Více zde

Mistrovská akademie

Zasedání zástupců Denso

Dne 20.3.2023 za přítomnosti prezidenta společnosti H. Kotateho, manažera vzdělávání a rozvoje T. Krejčího a 10 čerstvých absolventů proběhlo slavnostní předání certifikátů k úspěšnému ukončení mistrovské akademie, a to již 13. skupiny.

Více zde

Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“

Soutěž Talenty pro firmy ,,T-PROFI“

Na začátku března proběhla technicky zaměřená soutěž Talenty pro firmy (T-profi), která je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. 

Více zde

ICON nový produkt v DMCZ

ICON – výměník

Koncem minulého roku zaznamenalo DMCZ velký úspěch, když získalo nominaci hned pro 3 projekty z řady elektrických vozidel (BEV - Battery Electric Vehicle), která jsou poháněna dobíjecími bateriemi bez sekundárnío zdroje energie.

Více zde

Denso na burze firem

Denso na Burze firem

V úterý 7. března 2023 jsme byli vidět na Burze firem pořádané libereckou Střední průmyslovou školou, na které se představili studentům nejvýznamější firmy v Libereckém kraji a jeho okolí.

Více zde

Zasedání zástupců facility managementu v Densu

Zasedání zástupců Denso

Dne 1.3.2023 se DMCZ stalo dějištěm dalšího z pravidelných zasedání zástupců facility managementu nazvaného „EU Facility SubCommittee“.

Více zde

Krásy Japonska….Kamakura

Japonsko Kamakura

Přístavní město a mořské lázně v Japonsku na Honšú v zálivu Sagami vzdáleno asi 50 km jihovýchodně od Tokia, jež bylo v letech 1118 až 1333 hlavním městem Japonska.

Více zde

Naši jubilanti

Setkání s jubilanty

Další dvě setkání s Denso jubilanty se uskutečnila v termínech 14.02. a 28.02.2023.

Více zde