Sponzoring aktivit našich zaměstnanců

Auto Denso

Díky uzavření sportovišť a zrušení všech sportovních, kulturních a jiných akcí jsme za poslední měsíce obdrželi jen velmi malý počet žádostí o sponzoring.

Více zde

FEM simulace

FEM simulace

První díl naší rubriky Technické okénko v prvním letošním čísle je zaměřena na FEM simulace (Finite Element Method), nebo chcete-li MKP (Metoda Konečných Prvků), které slouží k simulaci průběhů napětí, deformací, proudění tekutin, tepla nebo vlastních frekvencí. Je hojně využívána především pro kontrolu již navržených zařízení nebo pro stanovení kritického místa konstrukce. Počátky této metody lze dohledat již kolem roku 1940, k jejímu masovému využívání však došlo až teprve s nástupem moderní výpočetní techniky.

Více zde

Měsíc ekologie aneb pečujme společně o životní prostředí

Denso lahev

Duben je měsícem ochrany životního prostředí.

Více zde

Naše novopečené maminky

Denso

Od ledna do března se naše Denso rodina rozrostla o celkem 14 přírůstků. V lednu přivítali potomka na svět Tereza Sentivánová, Denisa Prosová, Justany Mańkut a Veronika Srpová.

Více zde

Hladší průběh při výdeji jídel

Oběd

I jídelna v hlavním závodě DMCZ prošla menšími úpravami, jejichž výsledkem je úprava prostoru pro přípravu japonského menu, které se v naší firmě těší stále větší a větší oblibě.

Více zde

Konečně známe vítěze interního kola kroužků kvality

Kroužky kvality 2020

Po opakovaném odkládání soutěže a stále se nelepšící koronavirové situaci bylo rozhodnuto, že se interní soutěž kroužků kvality bude letos konat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Více zde

Naše správa budov úspěšná na regionální úrovni

Denso

Naše oddělení správy budov pod taktovkou manažera oddělení Tomáše Švagerky a supervizora Iva Gajdáče zaznamenalo významný úspěch, když získalo ocenění v soutěži o nejlepší správu budov za rok 2020. Soutěž je určena pro Denso pobočky na evropské i globální úrovni. Smyslem soutěže je ocenit ta oddělení v rámci Denso skupiny, která předvedla skvělé výkony a výsledky v činnosti správy budov.

Více zde

Zaměstnanecký magazín duben 2021

Magazín duben 2021

DENSO vydalo nový zaměstnanecký magazín pro měsíc duben 2021.

Více zde

Vyhlášení interní soutěže o nejlepší plakát na téma úspory energie

Energy  Saving Poster Contest

V březnu byly vyhlášeny výsledky interní soutěže O NEJLEPŠÍ PLAKÁT NA TÉMA ÚSPORA ENERGIE.

Více zde

Sbírka potravin pomůže lidem v nouzi

Sbírka potravin

Další potravinovou pomoc jsme poskytli libereckému Azylovému domu sv. Moniky, kdy jsme v první polovině měsíce března uspořádali sbírku potravin mezi našimi zaměstnanci.

Více zde

Zaměřeno na ochranu životního prostředí

Denso

Životní prostředí je prostor, ve kterém žijeme. Tento systém jednotlivých složek, procesů a jejich vzájemných vztahů musí být v souladu..

Více zde

Stavíme novou výrobní linku

Denso

Požadavky na výrobní společnosti rostou a vyžadují flexibilní výrobní procesy. Řešení spočívá v automatizaci výroby.

Více zde

Naše novopečené maminky

Denso

Příchod miminka je velká událost. Naše kolegyně právě prožívají jedinečné a krásné okamžiky svého života spojené s jeho narozením.

Více zde

Směrem k lepší informovanosti

Nová deska s prosvícenými rámy
Nová deska s prosvícenými rámy

V polovině minulého roku jsme našim zaměstnancům představili nový marketingový koncept zaměřený především na marketingové akce pro zaměstnance.

Více zde