Tréninkové centrum

Hlavním posláním vzdělávání a rozvoje je být inovativním leaderem, vnímat trendy v oblasti rozvoje zaměstnanců, citlivě reagovat na současné i budoucí potřeby společnosti a přicházet a navrhovat nejvhodnější rozvojové programy. Pro realizaci těchto vizí využívá společnost DENSO budovu Tréninkového centra.

Krátce z historie

  • 2002 - multifunkční budova Tréninkového centra ve výstavbě - současně s výrobním závodem.
  • 2003 - polovina roku – spuštěn provozu.
  • 2004 - vybudováno a zprovozněno zdravotní středisko.
  • 2007 - otevřeno rehabilitační středisko.

V současnosti Tréninkové centrum (TC) zastřešuje různé druhy školení. Značnou část školení realizují specializovaní interní instruktoři. Školení jsou vždy přizpůsobována potřebám společnosti. Např. vstupní školení zprostředkovává první kontakt nového zaměstnance se společností DENSO. Novým zaměstnancům je v kostce představeno zázemí DMCZ, výrobní prostory, produkty, interní pravidla i pracovní činnosti.

TC zaměstnancům nabízí:
  • Tři vybavené učebny (s kapacitou 40, 18 a 16 míst).
  • Pneumatický koutek.
  • Výstavku DMCZ produktů.
  • Ukázky DENSO výrobků, které byly vyráběny v rámci mezinárodních technicko-dovednostních soutěží.