Tréninkové a školící centrum

Hlavním posláním TC je především poskytovat adekvátní technické vzdělání zaměstnancům na různých pracovních pozicích a tím podporovat činnost jednotlivých oddělení, s cílem co nejvíce se přiblížit skutečné praxi. I z tohoto důvodu je TC vybaveno nejmodernějšími technologiemi, používanými zde jako výukové pomůcky.

Krátce z historie

 • 2002 - multifunkční budova Tréninkového centra ve výstavbě - současně s výrobním závodem
 • 2003 - polovina roku – spuštěn provoz školícího centra
 • 2004 - vybudováno a zprovozněno zdravotní středisko
 • 2007 - otevřeno rehabilitační středisko

V současnosti Tréninkové centrum (TC) zastřešuje různé druhy školení. Převážnou většinu školení realizují specializovaní interní instruktoři. Školení jsou vždy přizpůsobována potřebám společnosti. Např. vstupní školení zprostředkovává první kontakt nového zaměstnance se společností DENSO. Novým zaměstnancům je v kostce představeno zázemí DMCZ, výrobní prostory, produkty, interní pravidla i pracovní činnosti.

S vývojem společnosti DENSO TC zajišťuje i jiné formy vzdělávání, které jsou založeny např. na samostudiu připravených materiálů (e-learning) či na praktických zkušenostech s MS Office (PC trénink).

TC zaměstnancům nabízí:

 • Dvě vybavené učebny (s kapacitou 40 a 20 míst)
 • Pneumatický kout s pneumatickým setem
 • TOY line pro (TIE) – pro správné nastavování procesů z pohledu průmyslového a procesního inženýrství (TIE) v oblasti zvyšování efektivity postupů a odstraňování MUDY (plýtvání)
 • Pro ruční obrábění kovů – pro získávání praktických technických dovedností
 • Model automobilu pro interaktivní výuku
 • Výstavku DMCZ produktů
 • Ukázky DENSO výrobků, které byly vyráběny v rámci mezinárodních technicko-dovednostních soutěží