Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl individuální potřeby každého zaměstnance k výkonu práce, aby byl objeven a využit potenciál a talent každého takového zaměstnance, a aby jeho či její kompetence byly systematicky rozvíjeny s ohledem na budoucí směřování celé společnosti. Vzdělávací potřeby jsou identifikovány přímým nadřízeným daného zaměstnance a k jejich aktualizaci dochází každý fiskální rok.

DENSO tréninkové centrum

Systémová školení

Ty naplňují požadavky zákazníků na vzdělávání v oblasti řízení kvality výrobků, procesů a systémů. Tato školení se týkají především zaměstnanců kvality, technologie, výrobku a výroby.

 "Soft skills"

Jsou firmou poskytovány jako součást individuálních rozvojových programů (IDP), které jsou vytvořeny zaměstnanci vždy "na míru" a reflektují tak aktuální potřeby v rozvoji daného zaměstnance.

Jazykové kurzy

Jsou poskytovány výběrově pouze těm zaměstnancům, jejichž změna náplně práce předpokládá výrazně intenzivnější využití cizího jazyka, kurzy jsou primárně určeny pro povyšované zaměstnance, ti se na výuce finančně spolupodílí, kurzy pořádané intenzivní, individuální formou, jsou rovněž limitovány max 24 měsíci, během nichž se od zaměstnance očekává výrazně zlepšení stávající jazykové úrovně.

Leadership Akademie

Programy, které cílí na rozvoj kompetencí vedoucích zaměstnanců (Team leaderů, supervisorů a managerů), zejména pak vedou k poznání smyslu práce s týmem, odpovědnosti vedoucího za stav a fungování svého týmu a uvědomění si možností, jak s daným týmem co nejefektivněji pracovat. Neméně významné je také jejich vzájemné sdílení zkušeností a úspěšných metod.

Interní technická školení

Představují interní kurzy, které tvoří základní technické portfolio pro seřizovače a einstellery a korespondují se stávajícími a budoucími požadavky na tyto vesměs technické pozice.