Tréninkové a školící centrum

Hlavním posláním TC je především poskytovat adekvátní technické vzdělání zaměstnancům na různých pracovních pozicích a tím podporovat činnost jednotlivých oddělení, s cílem co nejvíce se přiblížit skutečné praxi. I z tohoto důvodu je TC vybaveno nejmodernějšími technologiemi, používanými zde jako výukové pomůcky.

 

Tréninkové centrum výroby

Tréninkové centrum výroby (TCV) se nachází přímo ve výrobních prostorách společnosti a je zaměřeno na cílenou podporu výrobního programu DMCZ, minimalizaci defektů a reklamací. Od počátku roku 2007 byla zřízena 2 stanoviště TCV. Jedno se zaměřuje na montáž klimatizačních jednotek (HVAC) a druhé na sestavování tepelných výměníků (HEAT EXCHANGERů). Tréninky zajišťují kvalifikovaní trenéři.

Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl potřeby každého zaměstnance k výkonu práce, k prohlubování svých znalostí a dovedností a k naplnění firemních cílů. Školení vychází z interních dokumentů a směrnic o vzdělávání.

Spolupráce se školami

DMCZ spolupracuje se školami na bázi partnerství. Svým partnerům poskytuje funkční DENSO výrobky – např. klimatizační jednotky, výměníky a další, které jsou při školní výuce využívány jako názorné výukové pomůcky. Všeobecný přehled o společnosti DENSO a jejich výrobcích je rozšiřován i prostřednictvím vitrín, které umísťujeme do škol.