DMCZ úspěšné v Amsterdamu

Již jsme vás informovali prostřednictvím našeho časopisu i Facebooku o proběhlém zářijovém ročníku interního kola kroužků kvality, jehož organizátorem je každoročně oddělení výroby. „RADAR TEAM“ si svým vítězstvím v evropském kole zajistili postup do kola evropského, které se konalo 12.5.2023 v centrálním závodě Denso v holandském Amstredamu.

V evropském kole soutěžily tři kroužky kvality, které se do evropského kola kvalifikovaly z interních kol. Porota složená z nejvyššího managementu Evropy v čele s ředitelem evropského Densa Y. Mukai rozhodovala o jejich finálním umístění. Náš tým obsadil v evropském klání skvělé 2. místo, když se prosadil s řešením vady propadlého finu na radiátoru GSR. Za tímto úspěchem stojí Z. Voslař, L. Matoušek, M. Rutšek, S. Szot a H. Wagnerová v roli tlumočníka. První místo patřilo týmu z Barcelony a třetí místo obsadil tým z Maďarska. Zmiňme, že tímto úspěchem jsme navázali na skvělé výsledky z minulých let, kdy jsme se pravidelně od prvního umisťovali mezi třemi nejlepšími v Evropě.

Díky rozhovoru s přímými účastníky evropského kola Zdeňkem Voslařem a Martinem Rutšekem máte možnost nahlédnout do zákulisí samotné soutěže.

1. Jak vypadaly přípravy na soutěž?

Martin: Pokud mám být upřímný, bylo to pro mne náročné. Nemyslím tím samotné aktivity na lince, ale finální příprava prezentace, která musela být připravena tak, aby ji všichni rozuměli a pochopili řešený problém včetně samotného řešení, kterým jsme řešený problém vyřešili. Musím ale uznat, že jsem se tím hodně naučil. Přípravu jsme zvládli dobře a to také díky podpoře nadřízených a vedení QCC v DMCZ.

Zdeněk: Já bych jen dodal, že mi to nikdy nevadilo, připravovat materiál pro soutěž, snad proto, že jsem to již několikrát prováděl a v minulosti se prezentace připravovaly běžně, nejen pro finále. Bylo pro mě nyní hodně důležité, že jsem viděl zájem vedení DMCZ o naší práci a že je snahou všech zapojených nám pomoci uspět.

2. Jaká byla cesta do Amsterdamu a jak dlouho trvala samotná soutěž?

Zdeněk: Ta soutěž trvala téměř celý den. My jsme prezentovali hned v ranních hodinách jako první. Měli jsme pak dostatek času pozorovat ostatní kroužky QC z Evropy. Do Holandska jsme cestovali letecky. Já jsem byl osobně trochu překvapen složitostí městské dopravy v centru města - kombinace cesty vlakem a metrem. No, byl jsem rád, že tam máme zkušenějšího členy výpravy a to Hanku Wagnerovou v roli tlumočníka.

Martin: Já jsem letěl poprvé v životě, a tak nemusím více dodávat. Ale stejně jako ostatní jsem nechápal systém zakoupení jízdenek a najít si svůj správný vlak z letiště do hotelu.

3. Měli jste možnost se vzájemně poznat a mluvit s ostatními soutěžícími?

Oba: Času a příležitostí bylo mnoho, a to nejen v průběhu soutěže, ale i během večerního programu, kdy jsme všichni společně povečeřeli a zavítali na exkurzi do místního pivovaru. V komunikaci nám pomáhala přítomná Hanka Wagnerová. Jednodušší komunikace nastala po návštěvě pivovaru Heineken a procesu vaření piva, to jsme se rozmluvili až až 😊. Jinak jsme viděli neskrývaný zájem italského týmu, ohledně našeho tématu řešení defektu na radiátoru.

4. Zbyl Vám nějaký volný čas na prohlídku Amsterdamu?

Oba: K tomu řeknu jen jedno, zážitky jsou nepřenosné. Ano, času bylo hodně, hned první den po příletu, následně po soutěži i v sobotu před odletem, jsme měli čas a prošli snad většinu zajímavých míst v Amsterdamu. Některá místa, která jsme jen letmo zahlédli, bychom raději veřejně nepopisovali, ale tolik cyklistů a obrovská parkoviště pro jízdní kola se hned tak někde nevidí. Je těžko uvěřitelné, že se všichni na jeden jízdní pruh srovnají, auta, kola a chodci a někdy ještě i tramvaj. Nezapomenutelný zážitek byla plavba vodním kanálem městem. Byl to opravdu skvělý zážitek.

5. Uvažovali jste, jestli tento rok budete znovu pokračovat a hledat své nové téma pro QCC kroužek?

Martin: Popravdě? Už jsem nechtěl, když jsme obsadili 2. místo (já chtěl totiž vyhrát), ale již večer po soutěži jsem byl rozhodnutý jít do toho znovu i letošní ročník, ale nemám zatím úplně jasno, jaké téma kroužku zvolím.

Zděněk: Já jsem tak trochu stálicí v QCC, ale tento rok nemám svůj tým, protože L. Matoušek z týmu, si zakládá svůj vlastní. Ale pokud by mě někdo chtěl přibrat a využít mých zkušeností s kroužkem kvality, rád se přidám.

Máte chuť se zapojit do kroužků kvality? Neváhejte, právě otevíráme další ročník. V případě Vašeho zájmu o účast neváhejte oslovit V. Vernera nebo P. Vavrlu.

Celému týmu blahopřejeme k umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci na evropské úrovni.

Vítězný tým

Zleva: M. Rutšek, L. Matoušek, Z. Voslař, H. Wagnerová, S. Szot

20152016201720182019202020212022
1. místo DNBA 1.místo DNBA 1.místo DNTS-AV 1.místo DNB 1.místo DMHU ročník se nekonal z důvodu Covidu-19 1.místo JDEUS 1.místo DNBA
2. místo DMCZ 2. místo DMHU 2. místo DMHU 2. místo DMCZ 2. místo DMCZ ročník se nekonal z důvodu Covidu-19 2.místo DMHU 2. místo DMCZ
3.místo DMHU 3.místo DMCZ 3.místo DMCZ 3.místo DMHU 3.místo DNBA ročník se nekonal z důvodu Covidu-19 3.místo DNBA 3.místo DMHU