Tréninkové centrum výroby

Tréninkové centrum výroby (TCV) se nachází v budově výcvikového centra a je zaměřeno na cílenou podporu výrobního programu DMCZ, minimalizaci defektů a reklamací. Máme tam umístěny některé výrobky jednotlivých výrobních úseků simulující činnosti ve výrobě (šroubování, montáž dílů, rozpoznávání defektů). Tréninky zajišťují kvalifikovaní trenéři.

Rozdělení tréninku a úrovní školení:

Základní trénink

Navazuje na základní - vstupní vzdělávání realizované v TC. Pracovní prostředí TCV akusticky i vizuálně simuluje pracovní prostředí výrobní linky a zaměstnanci se zde zaměřují na získávání potřebných dovedností před nástupem na konkrétní výrobní pozici linky. Tento druh tréninku je podmínkou pro všechny přímé výrobní pozice. Cílem základního tréninku je v I.stupni - rychlejší adaptace zaměstnance na pracovní prostředí a získání potřebných dovedností pro určitou pozici při zaručení kvality a ve II.stupni - snižování defektů, abnormalit výrobku a jejich odhalování.

Retrénink

Prověřuje znalosti a dovednosti zaměstnanců výrobního oddělení v pravidelných časových odstupech, popř. po neúspěšném složení základního či speciálního tréninku. Navazuje na základní trénink a zaměřuje se na hlubší teorii o produktech vyráběných v DMCZ, na trénink odhalování abnormalit, jejich řešení a poukázání na dopad defektů a reklamací na cílového zákazníka.

Speciální

Je zaměřen na speciální dovednosti, na výklad specifických pravidel a postupů používaných ve společnosti. Trénink je určen zaměstnancům pracujícím na pozicích se zvýšeným dohledem z hlediska kvality, popř. na pozicích s nejčastěji se vyskytujícími reklamacemi v minulém období. Tréninky jsou úzce zaměřeny na eliminaci reklamací, snižování defektů a školení pracovních postupů.