logo tvurci

Projekt pro všechny, kteří se chtějí podílet na formování firemní kultury prostřednictvím práce na sobě a vztazích v nejbližším okolí. Schopnost zvládat své emoce, vcítit se do emocí druhých znát sám sebe a zároveň pochopit, jak fungujeme ve vztazích. Kam směruje naše pozornost, co nás pohání vpřed a co naopak brzdí a jaký to vše má vliv na úspěšnost naší životní cesty? Co je to emoční inteligence, o které se dnes tak mluví a jak moc ovlivňuje naše životy? To jsou základní otázky, které projekt našich Tvůrců otevírá a dává prostor na ně hledat vlastní odpovědi během dvoudenních workshopů.

Smyslem workshopu je pomoci si uvědomit vlastní emoce, vcítit se do emocí ostatních a tím zlepšit své vztahy. Praktické principy a postupy, osvojení si znalostí a dovednosti, které pomohou se cítit lépe na pracovišti a nejen na něm.

Malé kroky ke změně jsou klíčem k úspěchu, překážkou může být jen naše myšlení.

Představení lektorů

sedm

Jiří Heteš

S přibývajícím věkem sílí má potřeba věnovat svůj čas věcem smysluplným a celku prospěšným. Minimalizovat čas strávený těmi druhými, které se jeví jako nutnost, protože si je někdo vymyslel, někdo je očekává a já zatím nenašel sílu je odmítnout. „Tvůrci“ mi smysl dávají. Pokud to tak budete cítit i Vy, DMCZ je tím správným místem pro mě. Děkuji za společnou cestu.

tvůrci

Tomáš Krejčí

Projekt „Tvůrci“ pro mě představuje důkaz, že pokud svůj čas, zájem a energii vložím do něčeho, co má pro nás smysl, dokážeme vytvořit něco, co nám přináší radost. V průběhu projektu jsme několikrát pocítil frustraci z toho, že se mi nepodaří moje téma uchopit nebo že nebudu dost dobrým lektorem, ale zároveň jsem si uvědomil, čemu chci svoji pozornost věnovat. Věcem, které mi dávají smysl a které obohacují můj osobní i pracovní život, nikoliv obavám. Budu se těšit na prožití společného času během workshopu.

Vladimír Verner

Vladimír Verner

Stává se Vám také, že takzvaně nezvládnete udržet nervy na uzdě nebo zcela podlehnete emoci a později si to uvědomíte, ale již je pozdě? Chcete vědět, jak jsou na tom ostatní, jak emoce vnímají kolegové anebo jak lépe porozumět vlastnímu já? Přijďte mezi nás a připojte se do projektu „Tvůrci“, kam jsme zařadili i téma zvládání emocí.

Simona Procházková

Simona Procházková

Sebepoznání pro mě v životě znamená svobodu a to především svobodu volby, jak v životě chci a jak už nechci. Někdy je to úsměvné, vtipné poznávání vlastních automatů a vnitřních motivů, někdy je to obtížné. Ale stojí to za to. I přesto, že nikdy není hotovo. Je to cesta na celý život. Ráda se s Vámi o své poznatky podělím a třeba Vás něco inspiruje pro Vaši vlastní cestu.

Témata

  • Sebepoznání

Poznat svoje kvality i nedostatky. Pochopit, že díky tomu je možné žít vědomější a spokojenější život. Mít možnost volby a přijetí zodpovědnosti za to, jak svůj život prožiji.

  • Zvládání emocí

Emoce nás doprovází celý životem, doma i v práci. Nemáme však ambice nad nimi vítězit. Je dobré emoce potlačit anebo jim dát volný průběh?

  • Nastavení mysli

Přijmout fakt, že jak uvažuji o sobě, o okolních jevech či stavech, můj přístup k chybám, změně je pro mě buď brzdou nebo motorem a já vybírám, co použiji.

  • Budování vztahů

Můj přístup je zrcadlem k ostatním lidem. Zájem o naslouchání tvoří důvěru a zdravé vazby. Jak náš přístup ovlivňuje naše vztahy?

  • Práce s pozorností

Uvědomit si, že čemu v životě věnuji pozornost, to se odehrává žádoucím i nežádoucím směrem, že mohu pozornost trénovat a usměrňovat.

  • Sebedůvěra

Uvědomit si, jak jsme na tom. Co přináší sebedůvěra v práci i v životě. Co s tím můžu a chci dělat?

  • Motivace

Snahou je porozumět, co je a není motivace. Jak můžu pracovat se svou motivací i motivací svého okolí? Úspěšně se vyhnout pastím, do kterých padáme.

Tvůrci – tudy může vést cesta k lepším vztahům na pracovišti
Představujeme naše lektory
Tvůrci – medailonky účastníků