Mezi hlavní priority DMCZ patří dosahování nejvyšší úrovně kvality a bezpečnosti našich výrobků v oblasti výroby klimatizačních jednotek vedoucí ke splnění potřeb a očekávání našich zákazníků. Firma je certifikovaná dle normy pro řízení jakosti IATF 16949:2016, kde jsou jasné požadavky pro zabezpečení potřeb zákazníka. Systém kvality je založen na definovaných požadavcích normy, jako je prevence, neustálé zlepšování procesů a předcházení opakování problémů. Zákazník požaduje výrobky bez jakýchkoliv chyb. Velký důraz je kladen i na rychlost reakce při zjištění problému a na rychlost nápravy.

Vedení společnosti si je vědomo důležitosti znalostí a dovedností zaměstnanců, a proto jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na jejich vzdělávání a zdokonalování. Celková stabilita firmy, její budoucnost a ziskovost je založena na neustálé zlepšující se dynamice jednotlivých pracovišť a na snižování interních i externích reklamací. Naše účast v nových projektech ukazuje na vysokou úroveň kvality výrobků.

previous arrow
Laboratoř 6

Jedinečná laboratoř DENSO nabízí volná místa technikům.

Image is not available
Laboratoř 13

V našem vývojovém týmu máme v současné době pětadvacet lidí, dalších deset se pak střídá na kontrolní fázi celého procesu.

Image is not available
Laboratoř 10

S rozšiřující se výrobou a dalšími požadavky musíme týmy rozšířit.

Image is not available
Laboratoř 2

Uvítáme zájemce, kteří mají obecně kladný vztah k technice, vítána je též zdatnost v matematice a dobrým předpokladem je i znalost fyzikálních principů výměny tepla.

Image is not available
Laboratoř 3

Šikovní lidé mají u nás šanci vypracovat se od píky, možnosti profesního růstu jsou opravdu velké.

Image is not available
Laboratoř 4

Mohou se podílet na zavádění klimatizací nové generace do sériové výroby nebo rozličnými způsoby kontrolovat kvalitu materiálu nebo hotových výrobků.

Image is not available
Laboratoř 5

Než se výrobek dostane ke koncovým uživatelům, musí být naprosto dokonale vyladěn do posledních detailů, aby se předešlo následným reklamacím.

Image is not available
Laboratoř 8

Klimatizační jednotky tak čekají testy na odolnost vůči vnějším vlivům, při kterých je pomocí speciálních zařízení vystavujeme extrémním podmínkám, ať již jde o minusové či plusové teploty vzduchu, zkoušíme odolnost vůči korozi a mnohé další, například jejich hlučnost.

Image is not available
Laboratoř 9

Nikdo přece nechce díky klimatizaci neslyšet třeba rádio.

Image is not available
Laboratoř 11

V další laboratorní místnosti pak můžete snadno nabýt dojmu, že jste se ocitli v nemocnici.

Image is not available
Laboratoř 1

Elektronový mikroskop, který umí zanalyzovat narušení struktury výrobku a jeho chemické složení, vypadá jako nejmodernější lékařský přístroj.

Image is not available
Laboratoř 12

Dalším z mnoha testů je i test odolnosti vůči vibracím. Ten je důležitý zejména s ohledem na kvalitu českých silnic.

Image is not available
Laboratoř 7

Nikde jinde se na vibrace klimatizační jednotky netestují tak pečlivě a s tak velkým zatížením, jako právě v České republice.

Image is not available
next arrow