Bezpečná práce je součástí firemní kultury.

Denso Manufacturing Czech s.r.o. je významným výrobcem a dodavatelem klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl. Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci je vytvoření bezpečných pracovních podmínek tak, aby nedošlo k poškození zdraví či ztrátě na životech v důsledku pracovních činností. Neméně důležité je neustálé zlepšování bezpečnosti a zdraví při práci, a tím podporování celkově dobrých pracovních výkonů. Své zaměstnance považujeme za nejdůležitější partnery při svých činnostech, přičemž naší základní povinností jako zaměstnavatele je starost o bezpečnost všech zaměstnanců.