Zasedání zástupců facility managementu v Densu

Dne 1.3.2023 se DMCZ stalo dějištěm dalšího z pravidelných zasedání zástupců facility managementu nazvaného „EU Facility SubCommittee“.

Toto zasedání se koná od roku 2010 pravidelně dvakrát do roka. Poslední zasedání na naší půdě proběhlo v roce 2018. Letošního setkání se zúčastnilo 16 zástupců evropských poboček Denso skupiny. Zasedáním účastníky provázeli manažeři T. Švagerka, R. Tanzyna a supervizor oddělení facility I. Gajdáč.

Setkání vedoucích pracovníků zprávy budovy ve výrobním závodě umožňuje sdílet nejlepší techniky ověřené praxí. Byly prezentovány výsledky evropských výrobních závodů za FY2022 zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti na stavbách, prevence prostojů výroby a úspory energií.

Velký potenciál úspor se skrývá v energiích a právě tato oblast byla hlavním tématem tohoto zasedání. Účatníci byli seznámeni s realizovanými opatřeními v oblasti úspor zemního plynu a elektrické energie, které mohli shédnout během prohlídky závodu. Na závěr setkání proběhl společný workshop kde jednotlivý účastníci navrhly možné kaizeny úspory energií ve svých domovských závodech.

Zasedání zástupců