Vítáme Velikonoce

Je tu jaro a my jsme dnes 4. dubna 2023 všem našim zaměstnancům rozdávali velikonoční beránky.

Výdej probíhal v obou našich závodech a celkem se rozdalo 1800 kusů. Do průběhu akce se zapojil i sám prezident Homate Kotate, který si ve svém nabitém programu našel čas a rozdával beránky společně s našimi hosteskami. Pan Kotate zdůvodnil svou účast při této akci následovně: „Zaměstnanci jsou pro mě důležití, jsme jako jedna rodina“.