Úspěch, který nemá obdoby

„EF Excellent Company“ je soutěž s celosvětovým dosahem, jejíž úkolem je vyhodnocovat nejlepší zefektivňující aktivity směřující k dosažení Excelentní společnosti (Excellent Factory), které byly v Denso závodech zařazeny do výrobních procesů. Během tohoto posuzování má každý výrobní závod za úkol prezentovat své KAIZEN aktivity.

Dne 23.3.2023 proběhlo předvýběrové kolo v rámci kterého byly vybrány tři závody, které postoupily do evropského finále, které rozhodlo o celkovém vítězi. Za DMCZ byly prezentovány zlepšující aktivity v oblasti energetických úspor, rozšíření znalostí TPS, zavedení logického systému výroby na pecích (H/E procesy) a zavedení 2 směnného systému výroby (HVAC procesy) včetně aktivit v oblasti uhlíkové neutrality. A my máme velkou radost, že vám můžeme sdělit, že v evropském kole jsme zaznamenali obrovský úspěch, kdy komise rozhodla, že vítězem EF aktivit pro fiskální rok 2022 se stává DMCZ. Na druhém místě se umístil závod DNBA v Barceloně, třetí místo patřilo závodu DMHU v Maďarsku.

Celá událost byla slavnostně zakončena během Global EF Conference, která se konala ve dnech 16. až 19.5.2023 v Japonsku. Slavnostního ocenění se za DMCZ zúčastnili Martin Blaho, Radka Vykusová a Krzysztof Brodecki, kteří převzali trofej a diplom za vítězství v evropském kole. Kromě toho DMCZ získalo ještě ocenění za přispění k rozvoji ekologické výroby. Na programu konference kromě slavnostního ocenění byly i prohlídky několika výrobních závodů společnosti Denso včetně prezentací tamních EF aktivit. Jednalo se o závod Takatana a Hirose. Naši kolegové během svého pobytu v Japonsku navštívili i výrobní závod v Nishiu a Denso galerii ve městě Kariya, která je umístěná přímo v budově ředitelství naší společnosti. Naši kolegové se potkali a povečeřeli s bývalými japonskými kolegy, mezi nimiž byl i předchozí DMCZ prezident pan Shinichiro Yamaji.

Této soutěže se účastníme od roku 2012. Od tohoto roku jsme se opakovaně řadili mezi tři nejlepší závody v evropských kolech vyjma let 2017 až 2019, kdy jsme v předvýběrovém kole nebyli a roku 2020, kdy jsme se soutěže vůbec nezúčastnili. Je to vůbec však poprvé, kdy tým DMCZ dokázal v evropském kole zvítězit.

Letošní úspěch a získání trofeje za EF aktivity je výsledkem celoroční práce týmů zaměstnanců DMCZ na rozmanitých zlepšovacích aktivitách.