Společně pomáháme sportem

Zvedací vozík

Letošní plán akcí nezahrnuje jen akce pro naše zaměstnance a jejich rodiny, ale i takzvané CSR aktivity podporující činnost příspěvkových a neziskových organizací, které jsou víceméně závislé na podpoře státu, firem nebo jednotlivců.

Být společensky odpovědnou společností vnímáme v Densu jako důležitou součást naší firemní filozofie. Sportem rozumí většina z nás aktivní odpočinek, zábavu i relaxaci. A proč právě toho tedy nevyužít ve prospěch těch, kteří to potřebují? Přispět svým dílem jste mohli v rámci květnové běžecké výzvy nebo červencové cyklo výzvy.
V běžecké výzvě v kategorii žen do 35 let vyhrála Lucie Halász s výsledkem 142,9 km, kategorii nad 35 let Dorota Lakota, jejíž výsledek byl 172,3 km. Kategorii mužů do 35 let ovládl Aleš Jon, který naběhal 261,98 km. Kořistí mužů nad 35 let se stala s velkým náskokem záležitostí Jana Plíhala s výsledkem 333,34 km, který překonal druhého umístěného Dawida Wiankowskiho o 106,74 km. Za každý naběhaný kilometr přispělo Denso 2,- Kč. Celkem bylo ve výzvě naběháno 2 295,28 km a Denso darovalo za každý km 2,- Kč – to je celkem 4 590,56 Kč. Vzhledem k tomu, že letos se do soutěže zapojilo méně než polovina účastníků než tomu bylo minulý rok, rozhodlo se Denso celkovou částku ještě zdvojnásobit. Celkový výtěžek, který putoval do Jedličkova ústavu v Liberci, činil zaokrouhleně 9 182,- Kč a byl použit na zakoupení zvedacího vozíku, speciální kompenzační pomůcky umožňující imobilním klientům, kteří z důvodu omezené hybnosti dolních končetin nemají možnost změny polohy do stoje. Pomůcka slouží pro tak zvanou vestibulární stimulaci, jejímž smyslem je podpora orientace člověka s omezenou možností pohybu v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm. Díky této metodě dochází k povzbuzení mozkové aktivity, uvolnění zádových a šíjových svalů, a celkově tak ke stabilizaci sedu ve vozíku.
Všem běžcům, kteří se letos do výzvy zapojili a pomáhali díky svému pohybu moc děkujeme.