Směrem k lepší informovanosti

Nová deska s prosvícenými rámy
Nová deska s prosvícenými rámy

V polovině minulého roku jsme našim zaměstnancům představili nový marketingový koncept zaměřený především na marketingové akce pro zaměstnance.

Nová deska s prosvícenými rámy
S úspěšností každé akce úzce souvisí správná a dostatečná komunikace a to především uvnitř firmy. Jsme velká firma a je mnoho informací, které je třeba sdílet, ať už se jedná o bezpečnost, personální záležitosti či další témata. Díky tomu se stává, že informace zapadají mezi ostatní. Naši pozornost jsme směrem ke zlepšení informovanosti o marketingových akcích zaměřili již před nějakým časem, kdy jsme instalovali nástěnné projekční plátno v odpočinkové zóně pod mezaninem. Dalším novým komunikačním nástrojem je deska s prosvícenými rámy, která nahradila stávající nástěnku v hlavní chodbě v blízkosti vstupu do jídelny. Přízvučný název „Připravili jsme pro Vás“ napovídá, že na tomto místě budou komunikovány pouze a jen marketingové akce pro zaměstnance. Kromě tohoto panelu jsme odpočinkovou zónu dovybavili rámečky pro vkládání letáků informujících o blížících se akcích. Naší snahou je vytvoření takové sítě komunikačních nástrojů, díky nimž budeme zaměstnancům sdělovat pouze určitý typ informací. V tomto případě informace týkající se právě připravovaných marketingových akcí.