Setkání s Denso jubilanty

Po skoro roce a půl mohlo vedení opět osobně pogratulovat k významnému jubileu svým zaměstnancům, kteří v Densu oslavili pracovní výročí 5, 10 , 15 let.

Akce nazvaná Setkání s Denso jubilanty, která měla běžně probíhat pravidelně několikrát do roka, musela být v předchozím roce a půl kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením zrušena. Znovu se tak jubilanti mohli setkat až v měsíci květnu letošního roku. Během tohoto setkání popřáli k významnému jubileu prezident Homare Kotate společně s vedoucím Manufacturing H&P Vladimírem Vernerem přibližně 70 zaměstnancům, kteří oslavili pracovní výročí v měsících březnu, dubnu a květnu. Věříme, že nyní už nebude nic bránit tomu, aby se vedení s jubilanty mohlo pravidelně setkávat.

Těšíme se na setkávání s vámi.