Setkání s Denso jubilanty

Setkání s Denso jubilanty

Dne 26.8.2020 se uskutečnil první ročník Setkání s Denso jubilanty - dlouholetými pracovníky, kteří v Densu oslavili významné jubileum.

Setkání zahájil prezident společnosti S. Yamaji úvodním proslovem a poté už se přistoupilo k ocenění těch, kteří v Densu pracují 5,10 nebo 15 let. Pan Yamaji společně s manažerem výroby V. Vernerem během tohoto setkání tak osobně poděkovali bezmála 30 zaměstnancům za jejich odvedenou práci a loajalitu. Mezi jubilanty řadíme i pracovníky odcházející do důchodu. Na seznamu zaměstnanců jsme takové pracovníky měli tři. Ti, kteří se setkání nemohli zúčastnit si dárek následně vyzvedli a těm pracovníkům, kteří odešli do důchodu a nebo jsou na mateřské dovolené jsme dárek doručili až domů. Setkání s jubilanty se bude konat pravidelně, další setkání se uskuteční v měsíci říjnu.

Video ze setkání můžete shlédnout zde.