Sbírka DMCZ a jejích zaměstnanců

Předání šeku

V minulých týdnech jsme uspořádali dobrovolnou zaměstnaneckou sbírku. Do sbírky se zapojilo 80 zaměstnanců, kteří přispěli celkovou částkou 53 790 CZK.

Vybraný obnos Denso navýšilo o stejnou částku, a tím ji zdvojnásobilo. Celková vybraná částka naší sbírky čítá krásných 107 580 CZK. Vybrané peníze putují na pomoc osmi neziskovým organizacím potýkajícím se s různými problémy kvůli důsledkům koronavirové epidemie. Celková částka byla rozdělena stejným dílem mezi všech osm organizací, každá organizace obdržela 13 477 CZK. Většina organizací za darované prostředky nakoupila ochranné pracovní pomůcky, centrum Amélie pokryla část nákladů potřebných k zachování svého provozu a sdružení Tulipán nakoupila vybavení do chráněného bydlení.

 

 

Seznam organizací:

  • Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec
  • Amélie, z.s., Liberec
  • Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
  • Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
  • Domov seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace
  • Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Liberec
  • Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou
  • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec

Děkujeme všem, kteří do naší sbírky přispěli.