Rozloučení s inspirativním člověkem

Jeho pětileté funkční období uteklo rychleji, než by kdo očekával. Během tohoto období vedl společnost v prosperitě, ale i ve velmi nepříznivé pandemické situaci, z níž pramenilo mnoho problémů. I navzdory nepříznivým okolnostem se společnost s touto situací poměrně dobře vypořádala. Posledním pracovním dnem pana Yamajiho byl pátek 21.1.2022, v průběhu týdne se rozloučil se zástupci managementu a pracovníky z nejbližšího kruhu. V jeho silách při velikosti naší společnosti nebylo možné, aby poděkoval každému pracovníkovi osobně, ale i tak si našel cestu, jak zaměstnancům poděkovat. V jeho poslední den v DMCZ měl každý ze zaměstnanců oběd zdarma.

Úspěch a neúspěch jsou nedílnou součástí každodenního pracovního života. Ale vzpomínky na práci s inspirativním člověkem jako byl pan Shinichiro Yamaji nikdy nezmizí. Inspirativním přístupem, myšlením i chováním. Člověk, který měl přirozenou autoritu a k lidem se choval vždy s respektem.

Myslím, že budeme mluvit téměř za všechny, když napíšeme, že jsme vděční za prezidenta, jakým Shinichiro Yamaji byl.

shinichiro yamaji dar
shinichiro yamaji rozloučení