Průběžná obnova vybavení

Nábytek v meetingových místnostech, učebnách a kancelářích je opotřebovaný a potřebuje nahradit.

Stejně tak potřebují nahradit zastaralé podlahové krytiny, které jsou za ta léta značně opotřebované. V tomto fiskálním roce pokračujeme v další obnově. Do meetingových místností u technické kanceláře byly zakoupeny nové jednací židle. Během velikonočních svátků byl vyměněn koberec v technické kanceláři, která je největší open space kancelář v DMCZ, jejíž osazenstvo čítá více než 100 osob. Koberec byl vyměněn také v jedné z učeben v tréninkovém centru. V tréninkovém centru proběhne výměna koberce v další z učeben v následujících týdnech.