Pomáháme Ukrajině

Pomáháme Ukrajině

Na pomoc lidem na Ukrajině, kteří se ocitli v tíživé životní situaci díky ruské invazi na Ukrajině, jsme neváhali a mezi zaměstnanci jsme uspořádali finanční sbírku.

Zaměstnanci mezi sebou za tři týdny vybrali téměř 183 563 CZK a DMCZ přispělo stejnou částkou. Celková vybraná částka tak činila 367 126 CZK.

Část výtěžku sbírky putuje na úhradu nákladů na dopravu rodinných příslušníků našich ukrajinských spolupracovníků od hranic a z jiných míst, kam až se dokázali při útěku ze své země dostat, ke svým blízkým do Liberce. Druhá část výtěžku putuje do Českého červeného kříže Libereckého kraje. Již jsme dodali první dodávku ve výši 50 000 CZK, jejíž obsah tvořila především dětská hygiena. Nyní pracujeme na další dodávce, která bude obsahovat potraviny trvanlivého charakteru a nápoje. Další dodávky budeme nakupovat ve spolupráci s Českým červeným křížem podle aktuálních potřeb humanitární pomoci.

Kromě toho pomáháme příchozím rodinným příslušníkům našich ukrajinských spolupracovníků s ubytováním v ubytovnách, které běžně využíváme pro naše zaměstnance a kde nyní máme volné kapacity. Dále nabízíme podporu při administrativním procesu ve spolupráci s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině.
Zmiňme také, že Denso skupina poslala finanční dar na humanitární pomoc Ukrajině ve výši 15 mil CZK. Částka 12,5 mil CZK byla věnována na podporu Českých červených křížů na Ukrajině, v Maďarsku, Polsku a České republice, kde DENSO zaměstnává mnoho ukrajinských pracovníků. Zbývající částka ve výši 2,5 mil CZK byla poskytnuta organizaci UNHCR (United Nations High Commissioner for Regugees/ Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).

denso pomaha ukrajine

Všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili, DĚKUJEME!