O kroužcích a jejich přípravě

Denso

Pár slov o kroužku „Tým modrých“ s vedoucím Pavlem Křenem:

Proč jste si vybrali téma „Snížení defektu pájení na lince G-400 po relokaci“?

Defekt byl na lince dlouhodobě vysoký (cca 5%), nicméně pouze samotnou relokací došlo k dalšímu vzrůstu defektu o další 1%. Bylo tedy nezbytné růst defektu významně snížit. Na základě analýzy bylo zjištěno, že největším problémem jsou pájené liquid díly.

V několika vlnách jsme realizovali nápravná opatření – v první řadě jsme proškolili pracující settery na základní ovládání strojů. Zároveň jsme si nechali vyrobit univerzální brazingové stojánky, které jsou použitelné pro více projektů, a implementovali jsme druhý lineár pro větší stabilitu hořáků při pájení.

Za povšimnutí určitě stojí fakt, že linka prošla kompletní změnou týmu od SV po settery. museli jsme tedy současně školit nové settery a závádět technická opatření, čímž jsme nemohli dodržet běžné standardy. Tím, že se celý problém řešil tzv.“ za chodu“, nelze přesně určit, které opatření přineslo jaký efekt, nicméně celkově se nám podařilo snížit množství defektu na současných 1,5%, což považujeme za velký úspěch. Chtěl bych tímto vyzdihnout vynikající práci našeho provozního technologa, Martina Koroluse, který má na výsledku největší zásluhu.

Jaké jste použili při řešení nástroje?

Zvolili jsme grafické znázornění pomocí Ishikawova diagramu (diagramu rybí kosti), který je jednoduchou metodou, která slouží k systematickému hledání příčin určitého problému. Dále jsme použili Paretovo pravidlo, kdy platí, že 80% výsledků má na svědomí 20% aktivit. Poslední z nástrojů, které jsme použili, byla kontrolní tabulka, která slouží ke sběru a zaznamenávání prvotních kvantitativních údajů a následné kvantifikaci vad.

Jak hodnotíte práci kroužku?

Návštěva TOP managementu pro nás byla přínosem. Zástupci top managementu poukázali na nedostatky, kterých jsme se sami při zpracování prezentace dopustili. Na základě jejich poznatků jsme tedy prezentaci přepracovali tak, aby bylo námi zpracovávané téma srozumitelné pro každého, kdo si ho bude číst, aniž by musel být do problematiky linky zasvěcen.

Hodnocení kroužků kvality pohledem TOP managementu

V uplynulých čtyřech měsících postupně navštěvovali zástupci TOP managementu ve složení N. Isobe, V. Verner a T. Noguchi kroužky kvality přímo na jejich pracovištích, aby se detailně seznámili nejen s řešenými tématy, ale i postupy, jakými jednotlivé týmy svá témata řeší. Smyslem zahájení těchto návštěv byla snaha práci týmů kroužků podpořit a ujistit se, zda týmy postupují v souladu se správnými postupy kroužků kvality.

Členové každého z týmu během návštěvy osvětlili zástupcům managementu své důvody, proč si zvolili právě to které téma a seznámili je s postupy a nástroji, které ve snaze nalézt kořenovou příčinu, použili.

„Všem vedoucím a členům kroužků děkujeme za jejich otevřenou komunikaci během našich návštěv a jejich vynaložené úsilí při řešení zvolených témat, které bylo nad rámec jejich pracovních povinností“.

Naopak přicházejícím nováčkům dlužíme kvalitněji zpracované tréninkové materiály, které jim v začátku pomohou se rychleji a snadněji dostat do problematiky kroužků kvality. Do příštího ročníku soutěže bychom navíc chtěli pro nováčky nominovat trenéra se zkušenostmi z předchozích ročníků kroužků kvality, který by usnadnil jejich zapojení se do kroužků kvality i bez předchozích zkušeností a umožnili tak účast všem, kteří denně řeší kvalitativní problémy své linky a mají chuť se zapojit.

Konání interního kola je opět přeloženo. Předběžně byl stanoven termín konání na leden/únor 2021. O přesném termínu vás budeme informovat v našem časopise.