O kroužcích a jejich přípravě

Zástupci top managementu N. Isobe, V. Verner a T. Noguchi mají za sebou již druhou návštěvu linek, jejíchž týmy se do soutěže kroužků kvality zapojili. Druhou zastávkou se stala linka HVAC MSB-Porsche. Tým „Poršáků“ zpracovává problematické téma montáže trubek do HC jader pod vedením teamleadera Moniky Švarcové.

Popis řešeného problému slovem Supervizora Petra Jakůbka

Od ledna 2020 jsme začali mít na lince MSB problémy s montáží trubek do heatercorových jader. Rozměr C-klipu po montáži neprocházel kontrolním přípravkem a proto jsme museli montáž několikrát opakovat a zprvu jsme nedokázali identifikovat základní příčinu problému. Obecně lze říci, že pozice montáže trubek je z pohledu kvality výrobku pozicí kritickou a to především z důvodu hrozícího rizika úniku horké kapaliny v případě, že okruh nebude těsnit, jak má.

Kromě toho jsme se museli zaměřit i na snížení počtu reworků, které nám ze špatné montáže HC trubek plynuly a my jsme byli nuceni předvyrábět si podsestavy v rámci přesčasů, abychom byli schopni pokrýt výrobu. Průběh řešení kroužku nakonec ukázal, že se jednalo o dodavatelský problém. Trubky jsou dodávány z našeho malého závodu H&P a tak se na řešení problému kromě členů kroužku podíleli i zástupci oddělení kvality a technologie z H&P.

Jaké nástroje při řešení tým „Poršáků“ zatím zvolil?

Prvním byl diagram rybí kosti (Ishikawa diagram), který slouží k analýze příčin a následků formou brainstormingu během kterého se promýšlí všechny možné příčiny problému. Druhým nástrojem byla analýza 5 proč (5 Whys), která pomáhá ke zjištění skutečné základní příčiny, nejčastěji se jedná o vadu výrobku.

Hodnocení návštěvy linky HVAC MSB-Porsche slovy Manažera výroby Vladimíra Vernera?

Po krátké návštěvě linky MSB HVAC jsme se shodli, že aktivita je téměř dokončená a nyní se tým může soustředit na vyhodnocení nápravného opatření a na zdokumentování celého průběhu činností kroužku kvality od sběru dat až po implementaci nápravného opatření.

Týmu „Poršáků“ přejeme hodně štěstí a těšíme se na jejich účast v interním kole.

Příští zastávkou zástupců managementu bude kroužek z H&P – Let do more.

ukazka problemu

prekladatel

reseni problemu