Nepropouštíme a neklesáme v objednávkách

DENSO zaměstnanci

Stejně jako vy, i my slýcháme šumy o propouštění výrobních firem. Každému zájemci rádi na našem HR oddělení tento výrok co se týče naší společnosti vyvrátíme. Nepropouštíme a neklesáme v objednávkách. Teď, ani příští rok.

Byli bychom rádi, kdyby situace byla vnímána komplexně z pohledu toho, jak extrémní podmínky trh práce v roce 2018 zaměstnavatelům přinesl. Už samotný leden byl abnormálně náročný na požadované objemy výroby našimi zákazníky. Na skutečnost jsme museli reagovat tím nejrychlejším možným opatřením, jaké bylo možné realizovat, a sice výpomocí agentur práce a jejich rychlými nábory, které nám nejen usnadnily administrativu, ale především zvedly procento našich agenturních zaměstnanců na 25%.

Toto číslo není trend, kterým bychom se chtěli z dlouhodobého hlediska ubírat, proto jsme vděční za moment, který nastává nyní, a sice navrácení se od extrémnosti ke stabilizaci pracovního tempa, na které jsme byli v minulosti zvyklí. To však z pohledu dlouhodobého plánování neznamená žádný neobvyklý propad v našich objednávkách nebo projektech.

Na stabilizaci se soustředíme komplexně. Přirozenou fluktuací se nám podařilo snížit podíl agenturních zaměstnanců na 16%. Jedná se přibližně o 200 agenturních pracovníků, kteří se v průběhu posledního kvartálu sami rozhodli z DMCZ odejít. Číslo ale mj. zahrnuje také ty, kteří v tom samém období přešli pod kmen. Délku tohoto období zmiňujeme zcela záměrně, aby bylo patrné, že se jedná o přirozený jev, který měl průběh a nebyl nijak nárazový ani z naší strany řízený. Další nábor pod agentury jsme zastavili a namísto toho obsazujeme kmenové pozice, abychom posílili jádro stabilních zaměstnanců.

Technicko-hospodářské pracovníky ani manažerské pozice jsme v uplynulém období nepropouštěli a propouštět nebudeme. Naopak, navštivte sekci Kariéra a přesvědčte se, koho rádi přivítáme v našich stabilních týmech.