Nejlepší plakát na téma „úspora energie“

Známe výsledky již tradiční soutěže, jejímž stěžejním tématem jsou energie a možnosti jejích úspor v naší společnosti. Do soutěže o nejlepší plakát na výše zmíněné téma jste se mohli zapojit i se svými dětmi.

Do šestého ročníku se letos zapojilo celkem 8 účastníků s 11 plakáty. Role hlavního hodnotitele soutěže se zhostil prezident společnosti H. Kotate. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 26.4.2023. Vítězům byly předány dárkové poukazy na nákup do Globusu v celkové hodnotě 2800,- Kč. Kresby umístěné na prvním a druhém místě postupují do evropského kola soutěže.

1. Místo: PUR team (Veronika Hošťálková, Pavel Kšanda)
2. Místo: K. Majewska
3. Místo: O. Malysh

1. místo - PUR Team1. místo Úspora energie
2.místo - Katarzyna Majewska 2. místo Úspora energie
3. místo - O. Malysh/ Design3. místo Úspora energie