Návštěva primátora

Návštěva primátora

V úterý 9. června poctil Denso svou návštěvou primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. se svými kolegy z vedení města Liberce.

Primátora při jeho návštěvě doprovázeli náměstci Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jiří Šolc, radní Mgr. Petr Židek, MPA, zastupitel Zdeněk Chmelík a vedoucí odboru Kanceláře primátora Ing. Jiří Mejsnar.

V průběhu krátké návštěvy se primátor se svými kolegy setkali se členy top managementu naší společnosti jednatelem Shinichrem Yamajim, zástupcem jednatele Kenichirem Tokunagou, zástupci výroby Lukášem Starým, Liborem Hájkem, Martinem Blahem, vedoucím logistiky Věrou Pařízkovou, vedoucím QA Dušanem Vrtalem a vedoucím HR oddělení J. Hetešem.Návštěva byla zahájena krátkým představením firmy a poté se všichni přesunuli do výrobních prostor, kde následovala prohlídka závodu.

Během hodinové prohlídky byli účastníci seznámeni s našimi výrobky a procesy, plánovým rozvojem společnosti a odpočinkovou zónou, která v roce 2018 prošla celkovou modernizací. Většina členů města Liberce je technicky zaměřená, proto byla prohlídka trasy směřována k automatizovaným linkám Heater Core a GIC. Poslední zastávkou bylo také představení montážní linky klimatizačních jednotek spolu se vstřikovnou plastových dílců. Prohlídka se protáhla a tak závěrem už mnoho času nezbylo, následovala krátká diskuze, společná fotografie všech zúčastněných a předání daru panu primátorovi v podobě příspěvku na obnovu výsadby trvalkových záhonů u OC Fórum ve Fugnerově ulici.