Mistrovská akademie

Dne 20.3.2023 za přítomnosti prezidenta společnosti H. Kotateho, manažera vzdělávání a rozvoje T. Krejčího a 10 čerstvých absolventů proběhlo slavnostní předání certifikátů k úspěšnému ukončení mistrovské akademie, a to již 13. skupiny.

Akademie je určena nejen pro stávající vedoucí pracovníky ve výrobě, ale i pro ty, kteří se na roli mistra teprve připravují. Vzdělávání mistrů je pro efektivní fungování firmy naprosto nezbytné nebo dokonce i klíčové. Jsou to právě mistři, kteří musejí umět přijímat úkoly nadřízených manažerů a srozumitelně a jednoduše je předávat na podřízené z řad výrobních a technických pozic. Naslouchat lidem v „první linii“ a umět reagovat na jejich požadavky i starosti. Motivovat, vést i kontrolovat. Zkušený a vzdělaný mistr je vysokou zárukou, že jeho lidé si nebudou hledat práci jinde. Zaměstnanci totiž neopouštějí zaměstnání, ale v drtivé většině svoje šéfy.

Účastníci akademie se naučí správně komunikovat s podřízenými, plánovat výrobu, pochopí základní principy štíhlé výroby a naučí se aplikovat vhodné metody štíhlé výroby do praxe. Akademie pomáhá vyplňovat mezery v manažerských schopnostech a vytvářet správné návyky ve vedení lidí. Účelem je účastníky co nejlépe připravit na pozici mistra. Nominaci talentovaných pracovníků do programu akademie provádí přímý nadřízený. Celý program je rozvržen do 18 bloků rozvržených do 1-2 denních workshopů a trvá déle než 6 měsíců. Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.

Všem úspěšným letošním absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich nové roli.