Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“

Soutěž Talenty pro firmy ,,T-PROFI“

Na začátku března proběhla technicky zaměřená soutěž Talenty pro firmy (T-profi), která je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. 

Letošní ročník byl již sedmý v řadě. Jako již tradičně se soutěžilo na půdě libereckého iQPARKU, kde se utkalo 7 soutěžních týmů z Libereckého kraje, které dorazily otestovat svou zručnost, digitální znalost, ale i schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i dospělými.

Tato soutěž je určena pro žáky základních a středních škol. Každý tým se skládá z 1 zástupce firmy, který je vedoucí týmu, 1 pedagoga, tří žáků ZŠ a tří žáků SŠ a každé soutěžní družstvo musí zapojit jednu dívku.

Soutěž pořádají Krajské hospodářské komory a probíhají v celé České republice. Celorepublikové kolo pak zajišťuje Hospodářská komora České republiky. Soutěž je zaměřena na rozvoj jemné motoriky, technické zručnosti a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti průmyslové výroby. Cílem soutěže je zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese, zvýšit image těchto oborů a přilákat nadané žáky.

Týmy sestavují model ze součástek polytechnické stavebnice připravené speciálně pro tuto soutěž. V daném časovém limitu musí tým sestavit funkční a pohyblivý model zařízení s důrazem na přesnost montáže a dodržení všech stanovených technických parametrů. Odborná porota hodnotí čas, kvalitu a předepsané technické detaily. Důraz je kladen na přesnost a dodržování technického návod. Důležitá je rovněž schopnost práce v týmu, rozdělení úkolů a jejich plnění.

Každý tým má svého zástupce – odborníka z externí firmy, který je jeho koučem. Právě toto umožňuje přímé předávání často unikátních znalostí a zkušeností kvalifikovaných techniků, kteří své povolání vykonávají v zapojených společnostech. Zástupce zaměstnavatele má v týmu roli vedoucího – odborného konzultanta při sestavování soutěžního modelu.

Pod taktovkou hlavního organizátora Krajské hospodářské komory Libereckého kraje a partnerů akce sestavovali soutěžící v časovém limitu 3 hodin připravený funkční model z polytechnické stavebnice Merkur. Cílem v letošním ročníku bylo sestrojit laboratorní stroj pro kontrolu podtlaku v nádrži, které se ovládá dálkově přes IR modul.

Tým složený ze žáků Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ Masarykova Liberec a ZŠ 5. května Liberec vedl zástupce naší firmy z oddělení technologie, který se role vedoucího zhostil již podruhé. S velmi těsným výsledkem dosáhl tým pod vedením V. Tecla na čtvrté místo. I když na tvářích některých žáků bylo vidět zklamání. I čtvrté místo je krásným úspěchem.

Role V. Tecla spočívala v koordinaci týmu a dohlížení na správné plnění soutěžního úkolu dle zadaných pracovních postupů z předem připravených materiálů. Jak zmínil „Bylo nutné odhadnout, který žák má jaký talent. Který může pracovat více méně samostatně a který naopak potřebuje větší podporu. Především u těch menších dětí byla patrná horlivost a nadšení, ale vytrácela se pečlivost, výdrž a systematičnost“

Vítězem krajského kola Libereckého kraje se stal tým druháků z jablonecké Střední průmyslové školy technické a páťáků ZŠ ze Střediska volného času Mozaika v Železném Brodě pod vedením R. Šrámka reprezentoval společnost ZF Automotive Czech s.r.o. Tento tým postupuje do celostátního finále v Praze, které se koná v druhé polovině června v Aquapalace Hotelu v pražských Čestlicích.

Celkové pořadí:

1. ZF Automotive Czech s.r.o., Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, SVČ Mozaika Železný Brod

2. Stavební firma Pavel Velagyi, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, ZŠ Vysoké nad Jizerou

3. GA PROFI PLAST s.r.o. Stráž pod Ralskem, Střední průmyslová škola Česká Lípa, ZŠ Horní Police

4. DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Masarykova Liberec, ZŠ 5. května Liberec

5. Atelier 4 Jablonec nad Nisou, Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Liberec, ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků Liberec

6. BENTELER ČR s.r.o., Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec

7. TENEO 3000 s.r.o., Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Liberec, ZŠ Smržovka