Konečně známe vítěze interního kola kroužků kvality

Po opakovaném odkládání soutěže a stále se nelepšící koronavirové situaci bylo rozhodnuto, že se interní soutěž kroužků kvality bude letos konat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Kromě toho, že porota s tlumočníkem se účastnili soutěže z jiné místnosti, než prezentující týmy se soutěž odehrávala ve stejném duchu, jak jsme zvyklí. Soutěž byla slavnostně zahájena proslovem prezidenta S. Yamajiho a doprovozena V. Vernerem, který představil porotce i týmy a všechny zúčastněné seznámil s harmonogramem soutěže. V porotě kromě prezidenta společnosti zasedli Tsuyoshi Noguchi, Dušan Vrtal a Alen Janků. Do soutěže se zapojily celkem 4 týmy.

Tento ročník byli přítomni pouze zástupci přímých kroužků QC, to znamená zaměstnanci výroby anebo její přímé podpory.

Seznam týmů – Interní kolo kroužků kvality 2020

Název týmu Téma
CONDENSER - Fantastická čtyřka Zvýšení úspěšnosti reworků
H&P - Tým modrých Eliminiace defektu pájení na G400 po relokaci
HVAC UKL - RPS team Poškození RPS bodu
HVAC MQB - Gold Team MQB B Montáž distributor case a blower case

Po odprezentování všech týmů rozhodla porota o výsledcích a vyhlásila vítěze společně na recepci DMCZ.

Výsledky soutěže:

1. místo - H&P Tým modrých
2. místo - Gold Team MQB B
3. místo – CONDENSER Fantastická čtyřka
4. místo - RPS team

Vítězný tým řešil téma „Snížení defektu pájení na lince G-400 po relokaci“. Na této lince byl defekt dlouhodobě vysoký (cca 5%), nicméně pouze samotnou relokací došlo k dalšímu vzrůstu defektu o další 1%. Provedením analýzy bylo zjištěno, že se jedná o spojitost několika fenoménů a tým přistoupil ke sběru dat. Řešení problému zahrnovalo několik nápravných opatření – v první řadě se jednalo o proškolení pracujících setterů na základní ovládání strojů. Dále to byla výroba univerzálních brazingových stojánků, které jsou použitelné pro více projektů, a implementace druhého podpůrného lineáru pro větší stabilitu hořáků při pájení. …. Celkově se týmu modrých podařilo snížit množství defektu na 1,5% z původních 6%.

Hlavním faktorem, proč se porota rozhodla, že zvítězí právě Tým modrých bylo velmi dobré prokázání znalosti metodiky QCC a využití nástrojů kvality při řešení problému.

Členové vítězného týmu si ze soutěže odnesli finanční odměnu ve výši 6000 CZK, tým umístěný na druhém místě 4000 CZK a tým na třetím místě 2000,- CZK. Členové všech kroužků účastnících se soutěže, byli navíc odměněni ještě voucherem v hodnotě 500 CZK.

Po slavnostním vyhlášení si vzal slovo opět prezident S. Yamaji, který soutěž svým závěrečným slovem uzavřel.

Pro týmy, které váhají, zda-li se do dalších ročníků mají zapojit. Tento ročník ukazuje, že se není čeho bát. Tým z H&P pod vedením P. Křena byl letos v soutěži nováčkem a přesto se mu podařilo zvítězit! Týmu modrých k tomuto úspěchu gratulujeme.

Zároveň bychom chtěli poděkovat a poblahopřát i všem ostatním zúčastněným týmům za jejich skvělou práci a přidanou hodnotu, kterou svými kroužky do pracovních procesů přinášejí.

Letošní ročník tedy již má svého vítěze a můžeme se tak směle vrhnout do ročníku 2021. Těšíme se nejen na ostřílené matadory, ale zároveň jsme zvědaví, kolik nových tváří mezi sebe přivítáme.