IQLandie a DMCZ zahájili spolupráci

Cobott

Denso s cílem zvýšit produktivitu svých vlastních výrobních závodů na automobilové komponenty vyvíjí DENSO roboty již 50 let. Rok 2021 je spojován s představením kolaborativního robota nazvaného „COBOTTA“ (Collaboration Robot Technology for Arm), jehož kompaktní a přenosný design vám umožní vzít COBOTTu kamkoli a ihned automatizovat úkoly. Nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti, takže obsluha je neuvěřitelně snadná. Zapůjčení kolaborativního robota je prvním počinem nové spolupráce mezi IQLandií a Densem. COBOTTA se stane součástí expozice v chytré dílně iQFABLAB (Fabrication laboratory), která byla otevřena v těsné blízkosti IQLandie a slouží nejen žákům základních škol, studentům liberecké Technické univerzity, ale i návštěvníkům z řad veřejnosti. Najdete zde nejen klasické nářadí jako je pila, kladivo a vrtačka, ale také moderní 3D tiskárnu nebo laserovou řezačku.

Robot byl do iQLANDIE předán za účelem přípravy nové expozice již v měsíci prosinci. Do přípravy této koncepce jsme formou ankety zapojili naše zaměstnance, v níž jsme pro robota hledali vhodné jméno. Celkem se nám sešlo 55 jmen, z nichž jsme zvolili 5 jmen, ze kterých bylo losováním zvoleno vítězné jméno. Navrhovatele vítězného jména jsme odměnili rodinným vstupným do iQLANDIE a plaketa s vítězným jménem se stane neodmyslitelnou součástí nové expozice.

Slavnostní předání robota za přítomnosti prezidenta DMCZ a zástupců IQLandie je plánováno v březnu. Naši zaměstnanci budou moci Karla vidět v akci během velikonočního workshopu, který pro naše zaměstnance a jejich rodiny připravujeme na víkend 9. – 10.4.2022.

Všem zapojeným do ankety děkujeme a jsme moc rádi, že jste se s námi na přípravě podíleli.

Cobott