ICON nový produkt v DMCZ

Koncem minulého roku zaznamenalo DMCZ velký úspěch, když získalo nominaci hned pro 3 projekty z řady elektrických vozidel (BEV - Battery Electric Vehicle), která jsou poháněna dobíjecími bateriemi bez sekundárnío zdroje energie.

Pro dobití se tyto vozy musí zapojit do zdroje elektřiny, aby se dobila. Nominace se týkala Jaguaru MLA, Land Roveru EMA a Volva GPA. ICON (Inner Condeser) je nový typ výměníku, který slouží k ohřívání vzduchu v kabině tím, že uvolňuje teplo odebrané tepelným čerpadlem do kabiny vozu. Výměník kompaktní velikosti, nízké hmotnosti a s vysokým výkonem díky mikro žebrům a mikro trubičkám. Výměník je součástí klimatizační jednotky, kde plní stejný účel jako tradiční Heater Core a z hlediska designu podobný EVA výměníku. Tímto počinem se DMCZ v rámci DENSO skupiny stalo na světě vůbec prvním výrobcem tohoto typu výměníku. Více o nově připravovaném výrobku se dočtete v rozhovoru se supervizorem technologie Jiřím Janeckým, který strávil 3 měsíce v Japonsku, kde se společně s japonskými kolegy napřímo podílel na vývoji tohoto produktu

Z jakého důvodu je nutné vyvíjet nový produkt, když plní stejný účel jako tradiční výměník?

Elektrické vozy nevyžívají tradiční spalovací motor, proto není možné využít odpadového tepla k ohřevu kabiny. Z tohoto důvodu bylo nezbytné využít na ohřev vzduchu v kabině novou technologii. Pro tento účel byla využita technologie tepelného čerpadla, která se dnes již běžně využívá pro vytápění rodinných domů.

Jak probíhá vývoj nového výměníku?

Standartní vývoj produktů probíhá v japonské mateřské společnosti Denso Corporation, kde připravují kompletní vývoj produktu a zařízení k výrobě. Následně si produkt a technologie přebírají ostatní výrobní závody Denso korporace.
V případě projektu ICON došlo k výrazné změně ve srovnání s předchozími projekty. Změna spočívala v tom, že oddělení technologie - konkrétně oddělení 519 se podílí na vývoji výrobku přímo už od začátku, a to z pohledu designu produktu přes standardizaci a integraci technologie až po vývoj zařízení.
Celá koncepce produktu a vývoje linky ICON se řídí těmito zásadami:

  • Standardizace produktu pro co nejširší portfolio využití
  • Zjednodušení designu vstupních dílů a montáže
  • Využití stávajících technologií jak v Denso Corporation v Japonku, tak i DMCZ, které lze využít pro ICON
  • Minimalizace nákladů využitím zařízení, které již DMCZ nevyužívá
  • Jednoduchý a robustní design výrobku
  • Změna přístupu při vývoji, kde se v minulosti navrhoval proces a produkt na základě individuálních zkušenosti a znalostí. Ted probíhá vývoj společně, se všemi zúčastněnými stranami na společných setkáních a sdílí se informace napříč odděleními, tím se hledá nejlepší způsob řešení pro design a výrobu.

design

Jak bude vypadat výrobní linka?

Vzhledem k tomu, že se jedná o výměník, bude výroba obdobná jako u stávajících výměníků. Na první pohled se nebude lišit od již známých produktů, co DMCZ již vyrábí.

Kolik linek ICON bude v DMCZ na výrobu ICON?

V DMCZ bude instalována jedna linka, která pokryje objemy všech tří zákazníků. Denso Corporation Japan připravuje proces montáže výměníku včetně výroby strojů v Japonsku. Od procesu pájení až po finální kontrolu přípravu zajištuje DMCZ oddělení technologie – již zmiňované středisko 519 - ICON tým.

Jakým způsobem bude nová linka respektovat dlouhodobou strategii Denso Corporation na redukci C02?

V rámci implementace nové ICON linky jsme se zaměřili na dvě hlavní oblasti – proces pájení a proces montáže. Proces pájení tvoří jednu z největších zátěží na Co2 našeho výrobního závodu. A proto jsme se zaměřili na tento klíčový proces, kde plánujeme elektrifikaci stávající pece HTR#1. Díky změně způsobu z plynového vytápění na elektrické zajistíme první C02 neutrální proces pájení. Druhou oblastí je využití úsporných elektrických a pneumatických komponentů s ohledem na redukci energií a její efektivní využití.

Kdy je plánovaný začátek sériové výroby v DMCZ?

Prvním projektem v sériové výrobě bude projekt JLR a to v říjnu 2024, za ním bude následovat o měsíc později projekt EMA. A jako poslední bude startovat projekt VOLVO v květnu 2025.

ICON tým

icon