DMCZ se řadí mezi společnosti, kterým záleží na snižování energetické náročnosti a snižování emisí CO2. Tímto se hlásí k politice hospodařící s energií tak, aby důsledně plnila požadavky, které vychází ze zákona o hospodaření s energií. Mezi hlavní priority tohoto zákona patří podporování nákupu energeticky úsporných zdrojů, plnění metodických zásad s politikou BOZP, jakosti a ochrany životního prostředí.

Snahou vedení je zvyšování povědomí o kompletním systému managementu a jeho hospodaření s energií. Účelem této politiky je využití maximálních kapacit instalovaných technologií a činností vedoucích k maximálnímu snížení spotřeby energie, která nemá vliv na kvalitu produktů a pracovní podmínky zaměstnanců. Je kladen velký důraz na dodržování pravidel tohoto zákona, a proto se Denso Manufacturing Czech s.r.o. zavazuje, k plnění těchto zásad a ověřování jejich účinnosti v celém sytému jeho fungování.