REALIZUJEME DMCZ MONOZUKURI WAY

Naším cílem je stát se vynikající společností.

Q Nikdy nedodáme vadný produkt svému zákazníkovi.
D Dohodnutý termín dodržíme za všech okolností.
C Naši konkurenceschopnost zvyšujeme neustálým zlepšováním.
S Pečujeme o lidi, společnost a přírodu.
H Jsme lidé s chutí do života a do práce.

Bezpečnost a kvalita především

QUALITY/ KVALITA

Nikdy nedodáme vadný (NG) produkt našemu zákazníkovi. I když DENSO produkuje výrobky na nejvyšší úrovni a dodává je vždy včas, pokud kvalita výrobků nebude dobrá, náš zákazník si je nekoupí a my tím ztratíme důvěru zákazníka a zakázky.

K tomu, abychom zajistili nejvyšší kvalitu našich výrobků dodávaných zákazníkovi, musíme zajistit nejenom finální kontrolu, ale také dokončení všech souvisejících procesů týkajících se daného výrobku.


DELIVERY/ DODÁVKA

Dohodnutý termín dodržíme za všech okolností.

Pokud nedodáme náš kvalitní výrobek včas, ztratíme důvěru zákazníka i zakázku. Dohodnutý termín dodržíme nejen pro konečného zákazníka, ale i pro interního zákazníka v závodě.

Příklady z DMCZ:

Operátor na lince - jeho zákazníkem je kolega na další pozici, který očekává dodání výrobku ve správném taktu linky. Pokud je očekávání splněno, je podporována týmová práce a důvěra.
Údržba - jejím zákazníkem je výrobní linka. Je-li linka zastavena z důvodu poruchy, údržba dodá svou práci v co nejkratším čase tak, aby splnila očekávání svého zákazníka, tj. výroby.
DMCZ tým má i své externí zákazníky. Jejich očekávání je dostat náš výrobek v dohodnutém čase i v případě nepředvídatelných okolností.

Dodržování dohodnutých termínů udržuje vzájemnou důvěru.


COST/ KONKURENCESCHOPNOST

Naši konkurenceschopnost zvyšujeme neustálým zlepšováním. "Neustálým zlepšováním snižujeme náklady".

Zákazníkovi musíme dodávat všas a pouze kvalitní výrobky. Pokud náš výrobek nemůže být vyroben za vynaložení přiměrených nákladů, nelze jej dlouhodobě dodávat kvůli ztrátě konkurenceschopnosti.

Nákladem se rozumí například čas strávený při výrobě, hodnota zmetků, platby za energie, cena materiálu a dílů, úhrady za reklamace a placené služby (úklid, opravy a další). Z tohoto důvodu je naším hlavním úkolem snižování nákladů ve všech oblastech výroby, administrativy a ostatních procesů. Na úsporách se také podílíme prostřednictvím zlepšovatelských aktivit jako jsou například úspory energií, redukce zmetkovitosti a zvyšování produktivity včetně odstranění veškerého plýtvání.


SAFETY/ BEZPEČNOST

Pečujeme o lidi, společnost a přírodu prostřednictvím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany životního prostředí.

Vzájemně se respektujeme, vytváříme pozitivní, motivující a bezpečné pracovní prostředí. Podporujeme zdraví, spravedlnost, týmovou práci a neustálé zlepšování pracovních podmínek.

Pečujeme o společnosti i naše okolí vytvářením a udržováním dlouhodobě dobrých vztahů. Podporujeme kulturní, sportovní, enviromentální a další aktivity.

Pečujeme o přírodu, abychom ji uchovali pro sebe a příští generace.


HUMANITY/ LIDSKOST

Jsme lidé s chutí do života a do práce.

My, zaměstnanci DMCZ, tvoříme naši firmu.

sipka

Náš cíl - vynikající firma

Může být tvořena pouze vynikajícími lidmi, kteří ji budují s nadšením a spokojeností.

sipka

Vynikající lidé mají chuť do života a do práce, když se cítí dobře, podporují jeden druhého a pracují jako tým.

sipka

Chuť do života a do práce je znakem motivovaného člověka realizovat DMCZ Monokuri Way a podílet se tak na vytváření vynikající firmy.

sipka

Pracujme na sobě, abychom byli tým s chutí do života a do práce při realizaci našeho společného cíle - vynikající firmy.

DENSO SPIRIT

PŘEDVÍDAVOST DŮVĚRYHODNOST SPOLUPRÁCE
Vize Kvalita na prvním místě Komunikace
Kreativita Kontrola přímo na místě Týmová spolupráce
Výzva Kaizen - neustálé zlepšování Rozvoj osobnosti

Myslíme do budoucnosti