Efektivně s Qi

V roce 2017 byl do naší firmy zaveden nový informační systém s názvem Qi dodávaný prostějovskou firmou Melzer. Jedná se o systém zaměřený na malé a střední podniky umožňující řízení agend jako je výroba, účetnictví, personalistika, logistika, skladové hospodářství, traceabilita nebo řízení projektů. Přeloženo do Denso systémů – jedna aplikace pojme to, co máme v systémech: CIGMA, DCI, JDE, MES, MFS. Procesy pracují s jednou sadou dat, nedochází k duplicitám a nejednoznačnostem. Reporting a analýzy dat se dají připravit tak, že probíhají automaticky. Takovéto systémy na trhu existují již 20 let.Funkcionalitu dodávanou výrobcem příliš nevyužíváme. Místo toho v Qi provozujeme „malé“ Denso procesy, například objednávky, řízení ECI na nákupu, knihu úrazů, registr chemikálií a schvalování faktur. V přípravě je objednávání OOPP, tooling a správa dat pro reporting.

Všechno má své výhody i nevýhody. Do nedávna jsme systém rozvíjeli „tradičně“ – dodavateli jsme předali zadání a za úplatu jsme obdrželi popsaný proces namodelovaný v systému. Tento způsob práce se neosvědčil. Potýkali jsme se s problémy spojené s dodáním (ne)přesného zadání ze strany Densa. Po získání přístupu k vývojovým nástrojům v Qi jsme přešli k agilnímu vývoji. Uživatelé dodají základní popis procesu. V Qi jim připravím „demo verzi“, která je postupně rozvíjena. Na změny v zadání se dá včas zareagovat. Druhou výhodou, která stojí za zmínku je možnost řídit přístupy kamkoliv a pro kohokoliv. Prakticky to znamená, že u každého údaje lze říct, kdo ho může pořídit, vidět, měnit nebo smazat. Jako nevýhodu bych zmínil nemožnost zobrazit dokument (PDF, Word, Excel) uvnitř aplikace. Pro zobrazení dokumentu musí být použita externí aplikace, hodnotí systém Petr Novotný z oddělení TIE.

Zavedení Qi do naší firmy je výsledkem spolupráce oddělení nákupu, informačních technologií, financí a bezpečnosti. Doufejme, že takových systémů, které šetří nemalé peníze a i spoustu času, bude v naší firmě jen přibývat.