DMCZ slavilo úspěch v EF aktivitách

Známe výsledky evropského kola soutěže Karakuri Kaizen Award pro rok 2020 a 2021.

V úterý 21. června 2022 se konalo vyhodnocení soutěže, jejímž úkolem je ocenit nejlepší aktivity fiskálního roku 2021 a 2022, které byly zařazeny do výrobních procesů výrobních závodů DENSO v Evropě – takzvané EF aktivity (Excellent Factory). Během tohoto vyhodnocování má každý výrobní závod za úkol prezentovat své KAIZEN aktivity, mezi které spadá i oblast KARAKURI implementované na výrobní linky. V rámci soutěže jsou vyhlašovány tři kategorie – Kaizen Award, Effect Award a Idea Award. Rok 2020 se stal úspěchem Španělska (DNBA), které ovládlo dvě ze tří vyhlašovaných kategorií. Ocenění ve třetí kategorii získala Itálie (DNTR).

DMCZ slavilo úspěch v kategorii „Idea Award“ pro rok 2021, kdy představilo KARAKURI v podobě obousměrného gravitačního dopravníku, který byl instalován na linku Radiator. Za tímto úspěchem stojí člen MFG TIE HE Marcel Horváth, který podal podnět ke zlepšení v podobě úspory energie a vylepšení ergonomie. Poté společně s team leaderem Kaizen teamu M. Martínkem a jeho specialisty J. Maukšem, M. Soltyszem a U. Sysoyeuem vymysleli a sestavili konstrukci.

„Děkuji DMCZ Kaizen týmu za kreativní přístup, úsilí a píli při realizaci nápadů na zlepšení pracovních podmínek. Díky patří také všem, kteří přicházejí s nápady a inspirací pro další zlepšování výrobních procesů. Získání ceny není cílem, ale oceněním činností vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek. Pokračujte ve sdílení nápadů, které povedou k vytvoření prostředí, které je bezpečné, předchází chybám a zajišťuje stabilní výstup z výrobních procesů“ říká Manažerka MPD TIE Radka Vykusová.

dmcz kaizen tým

DMCZ Kaizen tým – zleva Mariusz Soltys, Uladzimir Sysoyeu, Jaroslav Maukš, Marcel Horváth a Milan Martínek.