Denso se stává partnerem Národního centra Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP4.0) je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací.

V současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit (ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU). Hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens a Škoda Auto. V centru ale působí i mnoho dalších firem včetně nově založených podnikatelských subjektů, malých a středních podniků.

Co si představit pod pojmem Průmysl 4.0? Označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Znamená to, že se bude digitalizovat průmyslová výroba a vzniknou tak zvané „chytré“ továrny“, ve kterých si vyráběné produkty samy určí, jak mají být v průběhu výrobního procesu zpracovány, stroje, které samy hlásí technické poruchy, či sklady, které sami reflektují stav zásob a informují dodavatele o nových objednávkách. To je vize chytré továrny a budoucí průmyslové výroby. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013.

Od členství si slibujeme navázání spolupráce s partnery jejichž know-how a technologie urychlí naše inovace a pomohou nám do budoucnosti vytvořit moderní a konkurence schopné výrobní technologie a procesy jako je například projekt RICAIP, který je financován EU. Smlouva mezi Densem a Národním centrem Průmyslu 4.0 byla podepsána 11.5.2020.