DENSO je důvěryhodný partner pro mezinárodní obchod

Osvědčení

Liberec, 25. února 2011 – společnost certifikát AEO.jpgDENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ) byla dle bezpečnostní novely celních předpisů Evropské unie (EU) NR č. 2913/92 zařazena mezi důvěryhodné partnery mezinárodního obchodu. Důvěryhodnost společnosti je prokazatelná osvědčením „Oprávněný hospodářský subjekt“ , které vydává Generální ředitelství cel ČR. Garance se vztahuje na oblast zabezpečení, financí, logistiky a komunikace s celními úřady.

Cílem EU je prostřednictvím novelizace celních předpisů změnit přístup celních orgánů v zemích EU v oblasti bezpečnosti mezinárodního obchodu a přimět firmy k akreditaci AEO (Authorised Economic Operator), která je volným překladem osvědčení „Oprávněný hospodářský subjekt“.

Úroveň akreditace AEO je rozdělena do třech stupňů – první nebo-li základní je určen pro zjednodušené celní postupy (AEOC), druhý se zaměřuje na bezpečnost a zabezpečení (AEOS) a třetí nejkomplexnější je kombinací předešlých, je určen pro zjednodušené celní postupy /bezpečnost a zabezpečení (AEOF).

V rámci zvýšení důvěryhodnosti bylo rozhodnuto, že všechny výrobní závody DENSO budou certifikovány. Společnost DMCZ si zvolila nejvyšší možnou úroveň certifikace, tj. osvědčení AEOF. „Jsem spokojen, že naše společnost úspěšně splnila podmínky pro udělení certifikátu AEO v oblasti zabezpečení, financí, logistiky a komunikace s celními úřady při certifikačním auditu Celního ředitelství z Českých Budějovic v září 2010 a nyní získala status Oprávněný hospodářský subjekt“, řekl Karel Balatka, prezident společnosti.

Certifikáty AEOF prezentují důvěryhodnost ekonomického subjektu pro mezinárodní obchod a jsou příslibem zrychleného celního odbavení na vstupu i výstupu do EU. Usnadňují spolupráci jednotlivých subjektů bez ohledu na to zda spadají do členských zemí EU či nikoliv (jako jsou např. Spojené státy, Japonsko, Čína nebo země spadající do sdružení EFTA).

Prezident společnosti dále dodává, že „výhody certifikovaných podnikatelských subjektů jsou patrné v různých úlevách – např. zboží dovážené nebo vyvážené je přednostně odbavováno a nepodléhá tak časté kontrole celních orgánů. Pokud celní orgány ke kontrole přistoupí, je velmi rychlá a jejím cílem je nezpůsobit certifikované firmě žádné problémy. Naopak zboží necertifikovaných podnikatelských subjektů je o to častěji předmětem kontrol. Firma musí počítat se zdržením a zdražením vývozních i dovozních operací. V horším případě i s nedodržením termínu dodání zboží zákazníkům a to si DMCZ nemůže dovolit. Našich zákazníků si vážíme a hodláme jim i nadále poskytovat nejvyšší kvalitu produktů a služeb, včetně pevného a stálého partnerství “.

Poznámka pro editory:

DENSO Corporation s ústředím v japonském městě Kariya v prefektuře Aichi je předním světovým dodavatelem vyspělých technologií, systémů a komponent. Společnost v současnosti zaměstnává přibližně na 121 tisíc zaměstnanců v 33 zemích a regionech celého světa včetně Japonska. Konsolidované celosvětové tržby za hospodářský rok končící 31. březnem 2010 dosáhly výše 32 miliard USD a čistý zisk dosáhl 789 mil. USD. Akcie společnosti DENSO jsou obchodovány na burzách cenných papírů v japonských městech Tokio, Osaka a Nagoya.

Česká pobočka společnosti DENSO byla založena 12. 7. 2001 v průmyslové zóně Liberec – Jih s počáteční investicí 3 mld. Kč. DENSO Manufacturing Czech je výrobcem klimatizačních jednotek a komponent pro vozy značek Toyota, VW, Audi, Škoda, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Suzuki aj. Společnost splnila podmínky pro udělení certifikátu systému ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001:2005 a úspěšně získala i certifikát ISO/TS 16949:2009.

Kontakt pro média:

Jaroslav Antoš, Head of Department Human Resources and Administration
+420 731 530 055 e-mail: j.antos@denso.cz
Autor zprávy: Edita Dostálová, Specialista pro vztahy s veřejností