České DMCZ se po vzoru ostatních světových DENSO závodů nechová lhostejně k regionu, kde působí. Zapojuje se do projektů CSR, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, kulturní a společenské dění v regionu a nepřímo tak posiluje ekonomickou úroveň Liberecka.

Důkazem dobrého vztahu společnosti k životnímu prostředí je i ta skutečnost, že „Chránit životní prostředí a být zodpovědným členem společnosti“ je jednou ze základních vizí společnosti. Globálního projektu CSR – Společenská odpovědnost se DMCZ aktivně účastní již od roku 2008.

Denso se snaží být důvěryhodnou firmou a na základě této skutečnosti vydává prohlášení, v němž naleznete body naší filosofie, které chceme plnit a dodržovat. Prioritou je spokojenost nejen našich zákazníků, ale i zaměstnanců, dodavatelů, akcionářů a mezinárodního a místního společenství.

Sociální sféra
 • Svítání
 • Movember
 • Amelie
 • Sluníčko
 • Veselé léto
 • ZŠ a MŠ pro tělesně postižené
Vzdělávání
 • Technické muzeum
 • SPŠSE a VOŠ Lbc
 • Projekty studentů TUL
 • Omalovánky první pomoci
 • Kufříky pro prvňáčky
Kultura
 • Naivní divadlo
 • Festival Mladá Praha
 • Dny japonské kultury
Enviroment
 • Suchopýr
 • ZOO