Koronavir ovlivňuje vše, i naše kroužky kvality

Kroužky kvality v době koronaviru

Za normálních okolností bychom vás už v tomto čísle informovali o výsledcích interního kola tradiční soutěže kroužků kvality. Kvůli koronaviru však musela většina kroužků své aktivity pozastavit.

Aby měly kroužky dostatek času a mohly svá rozpracovaná témata dokončit a na soutěž se řádně připravit, stanovili jsme předběžně náhradní termín konání interního kola na 18.9.2020. Na dalším setkání kroužků kvality bude tento termín ještě potvrzen, zda všem aktivním kroužkům vyhovuje.

Zástupci top managementu N. Isobe, V. Verner a T. Noguchi se rozhodli, že jednotlivé kroužky v této nelehké době podpoří a proto zahájili návštěvy přímo na jednotlivých linkách. První zastávkou se stala linka Radiator na vyměníkové straně.

Tým „Raďáků“ ve složení Jaroslav Martinec, Michal Grzybowski, Mariusz Mateczko v čele s leaderem Pavolem Lechem zpracovává téma eliminace defektu propadlých finů na jádře. Raďáci si toto téma vybrali z důvodu značné finanční úspory, jelikož při defektu propadlých finů vzniká největší množství scrapu.

Při řešení problému se využívá 7 nástrojů řízení kvality (Q7). Těmito nástroji jsou Paretův diagram, diagram příčin a následků, grafy, histogram, regulační diagramy, kontrolní listy a bodový diagram/graf. Raďáci k řešení problémů prozatím využili Paretův diagram, který na první pohled ukáže, ve které položce vzniká mnoho defektů. Přestože existuje veliké množství položek defektů (10 až 20), 70 až 80% z nich je koncentrováno ve 3 – 4 z nich. Jako další nástroj použili sloupcový graf. V případě velikého množství čísel nebo údajů nemůže být určeno nic. Pokud jsou čísla nebo údaje zobrazeny například v grafu, může být situace určena na první pohled a může být takto získána informace.

A jak hodnotí návštěvu vedoucí týmu Pavol Lech: V minulosti jsme se věnovali eliminaci jiných defektů, které způsobovali ztráty ve výrobním procesu. Chtěli jsme otevřít téma a poukázat i na problémy propadlých finů, které zatím v rámci kroužků kvality nebylo řešeno. Jsme nový tým, skládáme se z členů, kteří se kroužků kvality zatím neúčastnili, čím se nám otevírají nové možnosti ve zlepšování a řízení procesu kvality výrobku. Návštěva probíhala na lince radiátor v duchu přátelské diskuze na dané téma. Oceňujeme snahu vedení managementu nám pomoci k dosažení našich cílů. Nabídli nám svůj pohled a tipy, jak postupovat dále a lépe analyzovat příčinu s využitím dostupných analýz řízení, čeho si moc vážíme.

Týmu Raďáků přejeme hodně štěstí a těšíme se na jejich účast v interním kole.

Příští zastávkou zástupců managementu bude kroužek MSB Poršáci na lince HVAC MSB-Porsche.