Co přineslo letošní vyjednávání s odbory

Část kolektivní smlouvy, která hovoří o mzdě či odměně se v mnohých firmách mění každý rok. V naší firmě tomu není jinak. V únoru 2020 začalo kolektivní vyjednávání mezi vedením a zástupci odborových organizací ASO a KOVO.

Dne 30.4. byl podepsán dodatek kolektivní smlouvy, který je platný pro období 1.4.2020 – 31.3.2021. Zásadním bodem jednání bylo navýšení mezd v jednotlivých tarifních stupních. Základní složka mzdy byla ve všech tarifech navýšena v průměru o 2,2%. Výše roční odměny zaměstnanců byla zvýšena o 12,5% oproti loňskému fiskálnímu roku FY2019 v souladu se systémem ročního hodnocení zaměstnanců.